Senarai kursus yang dibuka untuk permohonan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi)


Carian
* Sila pilih kursus yang ingin dipohon.
* Pesara hanya boleh memohon Kursus yang Kumpulan Sasaran adalah 'Terbuka' sahaja
45 rekod ditemui
No.
Nama
Bidang
Kumpulan Sasaran
Mula Kursus
Tamat Kursus
Status
1Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 2 ICT (Pelan Strategik ICT)Gred 41-5218/09/201820/09/2018Buka
2Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop for C-Suite Leaders 2018 PENGURUSAN (Strategik)Jawatan Utama Sektor Awam (JUSA)18/09/201820/09/2018Buka
3Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 4/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka18/09/201820/09/2018Buka
4Kursus Pengurusan Stor: Kearah Pembaziran Sifar PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5418/09/201821/09/2018Buka
5ELPA FAMILIARISATION WORKSHOP 2 BAHASA Gred 41 - 5620/09/201820/09/2018Buka
6Excel Power Tools ICT (Desktop Productivity)Gred 41-4824/09/201826/09/2018Buka
7Kursus Masterclass in Public Policy Siri 2/2018 DASAR AWAM Gred 41-5424/09/201828/09/2018Buka
8Kursus Asas Kewangan Korporat (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5424/09/201826/09/2018Buka
9Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 2/2018 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5224/09/201828/09/2018Buka
10Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 2 ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5225/09/201827/09/2018Buka
11Pembangunan Aplikasi Mobile : AppGen ICT (Pembangunan Sistem)Gred 17-4425/09/201827/09/2018Buka
12Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 2 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka25/09/201828/09/2018Buka
13Bengkel Learning Needs Analysis PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 27-5425/09/201827/09/2018Buka
14Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5401/10/201804/10/2018Buka
15Corporate Strategy and Business (CSB) PERNIAGAAN Gred 41-5402/10/201804/10/2018Buka
16Human Resource Champions Siri 6 - Modul Pembangunan Modal Insan PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5402/10/201803/10/2018Buka
17Microsoft Technology Associate (MTA): Cloud Fundamental ICT (Pengurusan Pusat Data)Gred 29-4402/10/201804/10/2018Buka
18Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2018 PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)Terbuka02/10/201804/10/2018Buka
19Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching Essentials ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 41-5408/10/201812/10/2018Buka
20Modul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 2/2018 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5208/10/201812/10/2018Buka
21Pengurusan Projek ICT Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-4809/10/201811/10/2018Buka
22Kursus SMART Integriti Bil.2/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 17-4009/10/201811/10/2018Buka
23Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2018 PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5409/10/201811/10/2018Buka
24Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan Prestasi PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5409/10/201812/10/2018Buka
25Kursus Globalization and Economic Integration EKONOMI Gred 41-5415/10/201818/10/2018Buka
26Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Bekalan dan Perkhidmatan) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5415/10/201819/10/2018Buka
27Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 2/2018 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5215/10/201819/10/2018Buka
28Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 3 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka16/10/201818/10/2018Buka
29Kursus SMART Integriti Bil.3/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka16/10/201818/10/2018Buka
30Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation Siri 2/2018 DASAR AWAM Gred 41-5416/10/201818/10/2018Buka
31Kursus Asas Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5422/10/201824/10/2018Buka
32Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Versi 2.0 (Perunding) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5422/10/201826/10/2018Buka
33ENHANCING SERVICE DELIVERY SERVICE: ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE BAHASA Gred 17-2623/10/201824/10/2018Buka
34Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 3 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5223/10/201825/10/2018Buka
35Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 5/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka23/10/201825/10/2018Buka
36Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Pertengahan Siri 1/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka23/10/201825/10/2018Buka
37Kursus Masterclass in Public Policy Siri 3/2018 DASAR AWAM Gred 41-5429/10/201802/11/2018Buka
38Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Kerja) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5412/11/201819/11/2018Buka
39Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 6/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka13/11/201815/11/2018Buka

Bil Permohonan Online Bagi Bulan Ini : 1591