Senarai kursus yang dibuka untuk permohonan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi)


Carian
* Sila pilih kursus yang ingin dipohon.
* Pesara hanya boleh memohon Kursus yang Kumpulan Sasaran adalah 'Terbuka' sahaja
139 rekod ditemui
No.
Nama
Bidang
Kumpulan Sasaran
Mula Kursus
Tamat Kursus
Status
1Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Siri 1 PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5425/02/201928/02/2019Buka
2Pengurusan Keusahawanan - Memahami Paradigma Perniagaan EKONOMI Terbuka26/02/201927/02/2019Buka
3Integrating MS Office Applications for Efficient Productivity ICT (Desktop Productivity)Terbuka26/02/201927/02/2019Buka
44th Industrial Revolution EKONOMI Gred 41 - 5604/03/201906/03/2019Buka
5Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 1/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5204/03/201908/03/2019Buka
6Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 1) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5405/03/201907/03/2019Buka
7Maximizing PowerPivot Data Analysis ICT (Desktop Productivity)Gred 29-4405/03/201907/03/2019Buka
8Pengurusan Risiko ICT Siri 1 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5406/03/201907/03/2019Buka
9Kursus Penyediaan Teks dan Bacaan Doa Bil.1/2019 PENGURUSAN (Pengetahuan)Terbuka07/03/201907/03/2019Buka
10Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3 ICT (Pembangunan Sistem)Gred 17-4411/03/201915/03/2019Buka
11Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to Networks ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 17-5411/03/201915/03/2019Buka
12Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) Siri 1/2019 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41-5412/03/201914/03/2019Buka
13Data Science Fundamentals ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5212/03/201914/03/2019Buka
14KKursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 27-4812/03/201913/03/2019Buka
15Kursus Negara Bangsa Bilangan 2/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka12/03/201914/03/2019Buka
16Kursus Tadbir Urus (Badan Beruniform) DASAR AWAM Gred 41-5212/03/201913/03/2019Buka
17Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) Siri 1/2019 PERNIAGAAN Terbuka18/03/201921/03/2019Buka
18Pengurusan Kewangan Peribadi PENGURUSAN (Kewangan )Terbuka18/03/201919/03/2019Buka
19Kursus Pengurusan Stor Kerajaan PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5418/03/201921/03/2019Buka
20Bengkel Train The Trainer PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5218/03/201922/03/2019Buka
21Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1 ICT (Pelan Strategik ICT)Gred 41-5219/03/201921/03/2019Buka
22Kursus Pengenalan Analisis dan Rekabentuk Sistem (OOAD) ICT (Pembangunan Sistem)Gred 27-4819/03/201921/03/2019Buka
23Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 27-5219/03/201921/03/2019Buka
24Kursus ICT Security For Managers ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5420/03/201920/03/2019Buka
25Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 5/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II26/03/201928/03/2019Buka
26Analyzing and Visualizing Data using Excel Siri 1/2019 ICT (Desktop Productivity)Gred 27-4026/03/201928/03/2019Buka
27RBTCS: Internet Protocol Version 6 (IPv6) ICT (Pengurusan Rangkaian )Terbuka26/03/201928/03/2019Buka
28Kursus Pengurusan Perniagaan (Lanjutan) Siri 1/2019 PERNIAGAAN Gred 17-5401/04/201905/04/2019Buka
29Kursus Pengurusan Aset Alih Modul Penyelia PENGURUSAN (Kewangan )Gred 48-5401/04/201904/04/2019Buka
30Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5201/04/201905/04/2019Buka
31Excel Power Tools ICT (Desktop Productivity)Gred 41-4802/04/201904/04/2019Buka
32Pembangunan Mobile App: AppGen ICT (Pembangunan Sistem)Gred 17-4402/04/201904/04/2019Buka
33Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 1) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5409/04/201911/04/2019Buka
34Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 2/2019 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka09/04/201912/04/2019Buka
35Data Science Fundamentals ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5209/04/201911/04/2019Buka
36Produktiviti : Apa Yang Anda Perlu Tahu EKONOMI Gred 41-5415/04/201916/04/2019Buka
37Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Bekalan dan Perkhidmatan) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5415/04/201919/04/2019Buka
38IT Essentials Siri 1 ICT (Desktop Productivity)Gred 17-4015/04/201919/04/2019Buka
39ELPA Familiarisation Workshop 2/2019 BAHASA Gred 41-5416/04/201916/04/2019Buka
40Pengurusan Projek ICT Siri 1 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-4816/04/201918/04/2019Buka
41Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 41-5416/04/201918/04/2019Buka
42Kursus Leadership Plus KEPIMPINAN Gred 41-5216/04/201918/04/2019Buka
43Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5422/04/201924/04/2019Buka
44Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE) PERNIAGAAN Terbuka23/04/201924/04/2019Buka
45Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 6/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II23/04/201925/04/2019Buka
46RBTCS: Agile Essentials Siri 1 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-4823/04/201925/04/2019Buka
47Data Science Fundamentals ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5223/04/201925/04/2019Buka
48Bengkel Learning Needs Analysis PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5223/04/201925/04/2019Buka
49Kursus Negara Bangsa Bilangan 3/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka23/04/201925/04/2019Buka
50Kursus Program Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2019 PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5423/04/201925/04/2019Buka
51Kursus Asas Metodologi Penyelidikan Kuantitatif PENYELIDIKAN Gred 41-5423/04/201924/04/2019Buka
52KURSUS SMART INTEGRITI PENGURUSAN (Pengetahuan)Gred 41-5224/04/201925/04/2019Buka
53Kursus Asas Metodologi Penyelidikan Kualitatif PENYELIDIKAN Gred 41-5429/04/201930/04/2019Buka
54Kursus Pentadbiran Kewangan Ketua Jabatan PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5406/05/201909/05/2019Buka
55Masterclass on Civil Service Collaboration DASAR AWAM Gred 41-5417/06/201921/06/2019Buka
56Effective Data Mining and Charting ICT (Desktop Productivity)Gred 27-4018/06/201919/06/2019Buka
57Business Continuity Management (BCM) Siri 1 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5418/06/201919/06/2019Buka
58Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II18/06/201919/06/2019Buka
59ELPA Familiarisation Workshop 3/2019 BAHASA Gred 41-5419/06/201919/06/2019Buka
60Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching Essentials ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 17-5424/06/201928/06/2019Buka
61Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 7/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II25/06/201927/06/2019Buka
62Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 2/2019 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka25/06/201928/06/2019Buka
63Dashboard Reporting Siri 2/2019 ICT (Desktop Productivity)Gred 41-4825/06/201927/06/2019Buka
64Bengkel Strategic Organisational Development Analysis (SODA) PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 41-5425/06/201927/06/2019Buka
65Kursus Tadbir Urus (Badan Beruniform) DASAR AWAM Gred 41-5226/06/201927/06/2019Buka
66Data Science For Big Data Analytics ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5201/07/201904/07/2019Buka
67Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5201/07/201926/07/2019Buka
68Masterclass On Civil Service Governance DASAR AWAM Gred 41-5401/07/201904/07/2019Buka
69Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5402/07/201904/07/2019Buka
70Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik 2019 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41-5402/07/201904/07/2019Buka
71Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 2/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 41-5402/07/201904/07/2019Buka
72Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Corporate Governance Module (CG) PERNIAGAAN Terbuka08/07/201909/07/2019Buka
73IT Essentials Siri 2 ICT (Desktop Productivity)Gred 17-4008/07/201912/07/2019Buka
74Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2019 DASAR AWAM Gred 41-5408/07/201912/07/2019Buka
75Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 8/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II09/07/201911/07/2019Buka
76Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 27-4809/07/201910/07/2019Buka
77Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Audit and Monitoring Module (AM) PERNIAGAAN Terbuka10/07/201910/07/2019Buka
78Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Internal Control Module (IC) PERNIAGAAN Terbuka11/07/201911/07/2019Buka
79Sustainable Development Goals EKONOMI Gred 41 - 5615/07/201917/07/2019Buka
80Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Versi 2.0 (Perunding) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5415/07/201919/07/2019Buka
81Data Science For Big Data Analytics ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5215/07/201918/07/2019Buka
82Bengkel Group Synergizers (Khas untuk Jurulatih) PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5215/07/201918/07/2019Buka
83Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 27-5416/07/201918/07/2019Buka
84Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) Siri 2/2019 PERNIAGAAN Gred 17-5422/07/201926/07/2019Buka
85Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 9/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II23/07/201925/07/2019Buka
86Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5423/07/201925/07/2019Buka
87Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1 ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-4823/07/201925/07/2019Buka
88Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) Siri 2/2019 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41-5423/07/201925/07/2019Buka
89RBTCS: Internet of Things (IoT) Using Arduino Siri 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Terbuka23/07/201925/07/2019Buka
90Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation 2019 DASAR AWAM Gred 41-5423/07/201925/07/2019Buka
91Pengurusan Risiko ICT Siri 2 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5424/07/201925/07/2019Buka
92KURSUS SMART INTEGRITI PENGURUSAN (Pengetahuan)Gred 29-4824/07/201925/07/2019Buka
93Free Trade and Economic Integration EKONOMI Gred 41-5429/07/201901/08/2019Buka
94Bengkel Learning Needs Analysis PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5229/07/201931/07/2019Buka
95Modul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5229/07/201902/08/2019Buka
96Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5405/08/201907/08/2019Buka
97Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 2019 KEPIMPINAN Gred 48-5406/08/201908/08/2019Buka
98Machine Learning for Data Science ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5206/08/201908/08/2019Buka
99Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II06/08/201907/08/2019Buka
100Kursus Pelupusan dan Hapus Kira PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5414/08/201916/08/2019Buka
101Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Kerja) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5419/08/201926/08/2019Buka
102Bengkel Train The Trainer PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5219/08/201923/08/2019Buka
103Modul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5219/08/201923/08/2019Buka
104Masterclass on Civil Service Collaboration DASAR AWAM Gred 41-5419/08/201923/08/2019Buka
105Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 2 ICT (Pelan Strategik ICT)Gred 41-5220/08/201922/08/2019Buka
106RBTCS (4IR) MTA - Cloud Fundamentals ICT (Pengurusan Pusat Data)Gred 29-4420/08/201922/08/2019Buka
107Analyzing and Visualizing Data using Excel Siri 2/2019 ICT (Desktop Productivity)Gred 27-4020/08/201922/08/2019Buka
108Kursus Negara Bangsa Bilangan 6/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka20/08/201922/08/2019Buka
109ELPA Familiarisation Workshop 4/2019 BAHASA Gred 41-5421/08/201921/08/2019Buka
110Enhancing Delivery Service: Effective Telephone BAHASA Gred 17-2627/08/201928/08/2019Buka
111Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 10/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II27/08/201929/08/2019Buka
112RBTCS: Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5227/08/201929/08/2019Buka
113Kursus Penyediaan Teks dan Bacaan Doa Bil.2/2019 PENGURUSAN (Pengetahuan)Gred 41-5429/08/201929/08/2019Buka
114Business Continuity Management (BCM) Siri 2 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5410/09/201911/09/2019Buka
115RBTCS:Internet of Things (IoT) Using Raspberry PI Siri 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Terbuka10/09/201912/09/2019Buka
116Human Resource Champions Siri 5 - Modul Pengurusan Perkhidmatan dan Prestasi PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5417/09/201919/09/2019Buka
117Bengkel Learning Needs Analysis PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5217/09/201919/09/2019Buka
118IT Essentials Siri 3 ICT (Desktop Productivity)Gred 17-4023/09/201927/09/2019Buka
119Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5223/09/201927/09/2019Buka
120Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 3) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5424/09/201926/09/2019Buka
121Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 2 ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-4824/09/201926/09/2019Buka
122Kursus Masterclass in Public Policy Siri 2/2019 DASAR AWAM Gred 41-5430/09/201904/10/2019Buka
123Kursus Penyediaan laporan Akhir dan Pegawai Penyiasat PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5401/10/201904/10/2019Buka
124RBTCS:Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals Siri 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 41 - 5601/10/201903/10/2019Buka
125Kursus Tadbir Urus (Awam) DASAR AWAM Gred 17-4001/10/201902/10/2019Buka
126Trainer Masteries Workshop PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 41-5407/10/201911/10/2019Buka
127Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5207/10/201911/10/2019Buka
128(4IR) Cloud Computing Adoption Strategy ICT (Pengurusan Pusat Data)Gred 41-5408/10/201909/10/2019Buka
129Human Resource Champions Siri 6 - Modul Pembangunan Modal Insan PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5415/10/201916/10/2019Buka
130RBTCS: Agile Essentials Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-4815/10/201917/10/2019Buka
131ELPA Familiarisation Workshop 5/2019 BAHASA Gred 41-5416/10/201916/10/2019Buka
132ELPA Familiarisation Workshop 6/2019 BAHASA Gred 41-5420/11/201920/11/2019Buka

Bil Permohonan Online Bagi Bulan Ini : 2034