Senarai kursus yang dibuka untuk permohonan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi)


Carian
* Sila pilih kursus yang ingin dipohon.
* Pesara hanya boleh memohon Kursus yang Kumpulan Sasaran adalah 'Terbuka' sahaja
113 rekod ditemui
No.
Nama
Bidang
Kumpulan Sasaran
Mula Kursus
Tamat Kursus
Status
1Global Online Workforce (GLOW) ICT (Pembudayaan ICT )Terbuka26/03/201927/03/2019Buka
2Kursus Familiarisasi EKSA INTAN Bukit Kiara PENGURUSAN (Kualiti)Terbuka28/03/201928/03/2019Buka
3Kursus Familiarisasi EKSA INTAN Bukit Kiara PENGURUSAN (Kualiti)Terbuka28/03/201928/03/2019Buka
4Kursus Pengurusan Aset Modul Penyelia PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5401/04/201904/04/2019Buka
5Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5201/04/201905/04/2019Buka
6Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Intermediate Level) 2019 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41 - 5602/04/201904/04/2019Buka
7Kursus Leadership Plus KEPIMPINAN Gred 41-5202/04/201904/04/2019Buka
8Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 1) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5409/04/201911/04/2019Buka
9Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 2/2019 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka09/04/201912/04/2019Buka
10Data Science Fundamentals ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5209/04/201911/04/2019Buka
11Produktiviti : Apa Yang Anda Perlu Tahu EKONOMI Gred 41-5415/04/201916/04/2019Buka
12Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Bekalan dan Perkhidmatan) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5415/04/201919/04/2019Buka
13ELPA Familiarisation Workshop 2/2019 BAHASA Gred 41-5416/04/201916/04/2019Buka
14Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik 2019 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41-5416/04/201918/04/2019Buka
15Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5422/04/201924/04/2019Buka
16Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 6/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II23/04/201925/04/2019Buka
17RBTCS:Infographics Using PowerPoint ICT (Desktop Productivity)Terbuka23/04/201925/04/2019Buka
18Data Science Fundamentals ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5223/04/201925/04/2019Buka
19Bengkel Learning Needs Analysis PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5223/04/201925/04/2019Buka
20Kursus Negara Bangsa Bilangan 3/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka23/04/201925/04/2019Buka
21Kursus Asas Metodologi Penyelidikan Kuantitatif PENYELIDIKAN Gred 41-5423/04/201924/04/2019Buka
22KURSUS SMART INTEGRITI PENGURUSAN (Pengetahuan)Gred 41-5224/04/201925/04/2019Buka
23Kursus Asas Metodologi Penyelidikan Kualitatif PENYELIDIKAN Gred 41-5429/04/201930/04/2019Buka
24Kursus Pentadbiran Kewangan Ketua Jabatan PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5406/05/201909/05/2019Buka
25Masterclass on Civil Service Collaboration DASAR AWAM Gred 41-5417/06/201921/06/2019Buka
26Effective Data Mining and Charting ICT (Desktop Productivity)Gred 27-4018/06/201919/06/2019Buka
27Business Continuity Management (BCM) Siri 1 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5418/06/201919/06/2019Buka
28Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II18/06/201919/06/2019Buka
29ELPA Familiarisation Workshop 3/2019 BAHASA Gred 41-5419/06/201919/06/2019Buka
30Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching Essentials ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 17-5424/06/201928/06/2019Buka
31Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 7/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II25/06/201927/06/2019Buka
32Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 2/2019 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka25/06/201928/06/2019Buka
33Dashboard Reporting Siri 2/2019 ICT (Desktop Productivity)Gred 41-4825/06/201927/06/2019Buka
34Bengkel Strategic Organisational Development Analysis (SODA) PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 41-5425/06/201927/06/2019Buka
35Kursus Negara Bangsa Bilangan 4/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka25/06/201927/06/2019Buka
36Kursus Program Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2019 PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5425/06/201927/06/2019Buka
37Kursus Tadbir Urus (Badan Beruniform) DASAR AWAM Gred 41-5226/06/201927/06/2019Buka
38Data Science For Big Data Analytics ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5201/07/201904/07/2019Buka
39Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5201/07/201926/07/2019Buka
40Masterclass On Civil Service Governance DASAR AWAM Gred 41-5401/07/201904/07/2019Buka
41Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5402/07/201904/07/2019Buka
42Pembangunan Mobile App: AppGen ICT (Pembangunan Sistem)Gred 17-4402/07/201904/07/2019Buka
43Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 2/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 41-5402/07/201904/07/2019Buka
44IT Essentials Siri 2 ICT (Desktop Productivity)Gred 17-4008/07/201912/07/2019Buka
45Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2019 DASAR AWAM Gred 41-5408/07/201912/07/2019Buka
46Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 8/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II09/07/201911/07/2019Buka
47Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 27-4809/07/201910/07/2019Buka
48Sustainable Development Goals EKONOMI Gred 41 - 5615/07/201917/07/2019Buka
49Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Versi 2.0 (Perunding) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5415/07/201919/07/2019Buka
50Data Science For Big Data Analytics ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5215/07/201918/07/2019Buka
51Bengkel Group Synergizers (Khas untuk Jurulatih) PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5215/07/201918/07/2019Buka
52Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Gred 27-5416/07/201918/07/2019Buka
53Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) Siri 2/2019 PERNIAGAAN Gred 17-5422/07/201926/07/2019Buka
54Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 9/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II23/07/201925/07/2019Buka
55Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5423/07/201925/07/2019Buka
56Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1 ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-4823/07/201925/07/2019Buka
57Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) Siri 2/2019 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41-5423/07/201925/07/2019Buka
58RBTCS: Internet of Things (IoT) Using Arduino Siri 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Terbuka23/07/201925/07/2019Buka
59Kursus Negara Bangsa Bilangan 5/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka23/07/201925/07/2019Buka
60Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation 2019 DASAR AWAM Gred 41-5423/07/201925/07/2019Buka
61Pengurusan Risiko ICT Siri 2 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5424/07/201925/07/2019Buka
62KURSUS SMART INTEGRITI PENGURUSAN (Pengetahuan)Gred 29-4824/07/201925/07/2019Buka
63Free Trade and Economic Integration EKONOMI Gred 41-5429/07/201901/08/2019Buka
64Pembangunan Laman Web : Joomla ICT (Pembangunan Sistem)Gred 17-4429/07/201901/08/2019Buka
65Modul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5229/07/201902/08/2019Buka
66Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5405/08/201907/08/2019Buka
674th Industrial Revolution EKONOMI Gred 41 - 5606/08/201908/08/2019Buka
68Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 10/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II06/08/201908/08/2019Buka
69Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 2019 KEPIMPINAN Gred 48-5406/08/201908/08/2019Buka
70Machine Learning for Data Science ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5206/08/201908/08/2019Buka
71Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II06/08/201907/08/2019Buka
72Kursus Pelupusan dan Hapus Kira PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5414/08/201916/08/2019Buka
73Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Kerja) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5419/08/201926/08/2019Buka
74Bengkel Train The Trainer PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5219/08/201923/08/2019Buka
75Modul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5219/08/201923/08/2019Buka
76Masterclass on Civil Service Collaboration DASAR AWAM Gred 41-5419/08/201923/08/2019Buka
77Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 2 ICT (Pelan Strategik ICT)Gred 41-5220/08/201922/08/2019Buka
78RBTCS (4IR) MTA - Cloud Fundamentals ICT (Pengurusan Pusat Data)Gred 29-4420/08/201922/08/2019Buka
79Analyzing and Visualizing Data using Excel Siri 2/2019 ICT (Desktop Productivity)Gred 27-4020/08/201922/08/2019Buka
80Kursus Negara Bangsa Bilangan 6/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka20/08/201922/08/2019Buka
81ELPA Familiarisation Workshop 4/2019 BAHASA Gred 41-5421/08/201921/08/2019Buka
82Enhancing Delivery Service: Effective Telephone BAHASA Gred 17-2627/08/201928/08/2019Buka
83RBTCS: Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5227/08/201929/08/2019Buka
84Kursus Penyediaan Teks dan Bacaan Doa Bil.2/2019 PENGURUSAN (Pengetahuan)Gred 41-5429/08/201929/08/2019Buka
85Business Continuity Management (BCM) Siri 2 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Gred 41-5410/09/201911/09/2019Buka
86RBTCS:Internet of Things (IoT) Using Raspberry PI Siri 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Terbuka10/09/201912/09/2019Buka
87Human Resource Champions Siri 5 - Modul Pengurusan Perkhidmatan dan Prestasi PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5417/09/201919/09/2019Buka
88Bengkel Learning Needs Analysis PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 29-5217/09/201919/09/2019Buka
89IT Essentials Siri 3 ICT (Desktop Productivity)Gred 17-4023/09/201927/09/2019Buka
90Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5223/09/201927/09/2019Buka
91Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 3) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5424/09/201926/09/2019Buka
92Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 2 ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-4824/09/201926/09/2019Buka
93Kursus Negara Bangsa Bilangan 7/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka24/09/201926/09/2019Buka
94Kursus Masterclass in Public Policy Siri 2/2019 DASAR AWAM Gred 41-5430/09/201904/10/2019Buka
95Kursus Pengurusan Perniagaan (Lanjutan) Siri 1/2019 PERNIAGAAN Gred 17-5401/10/201903/10/2019Buka
96Kursus Penyediaan laporan Akhir dan Pegawai Penyiasat PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5401/10/201904/10/2019Buka
97RBTCS:Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals Siri 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 41 - 5601/10/201903/10/2019Buka
98Kursus Tadbir Urus (Awam) DASAR AWAM Gred 17-4001/10/201902/10/2019Buka
99Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 2/2019 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5207/10/201911/10/2019Buka
100(4IR) Cloud Computing Adoption Strategy ICT (Pengurusan Pusat Data)Gred 41-5408/10/201909/10/2019Buka
101Human Resource Champions Siri 6 - Modul Pembangunan Modal Insan PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5415/10/201916/10/2019Buka
102RBTCS: Agile Essentials Siri 1 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-4815/10/201917/10/2019Buka
103ELPA Familiarisation Workshop 5/2019 BAHASA Gred 41-5416/10/201916/10/2019Buka
104Kursus Negara Bangsa Bilangan 8/2019 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka12/11/201914/11/2019Buka
105ELPA Familiarisation Workshop 6/2019 BAHASA Gred 41-5420/11/201920/11/2019Buka

Bil Permohonan Online Bagi Bulan Ini : 2721