Senarai kursus yang dibuka untuk permohonan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus Pengajian Pembangunan Pengurusan dan Inovasi)


Carian
* Sila pilih kursus yang ingin dipohon.
* Pesara hanya boleh memohon Kursus yang Kumpulan Sasaran adalah 'Terbuka' sahaja
66 rekod ditemui
No.
Nama
Bidang
Kumpulan Sasaran
Mula Kursus
Tamat Kursus
Status
1Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Intermediate Level) 2018 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41 - 5603/07/201805/07/2018Buka
2Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Asas PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5409/07/201819/07/2018Buka
3Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2018 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5209/07/201803/08/2018Buka
4Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti Siri 1/2018 EKONOMI Gred 27-5410/07/201812/07/2018Buka
5Maximizing PowerPivot Data Analysis ICT (Desktop Productivity)Gred 41-5216/07/201818/07/2018Buka
6Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2018 DASAR AWAM Gred 41-5416/07/201820/07/2018Buka
7Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Asas PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5416/07/201826/07/2018Buka
8Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5217/07/201819/07/2018Buka
9KURSUS KOMUNIKASI BAHASA MANDARIN BAHASA Terbuka24/07/201826/07/2018Buka
10Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) INTAN @ Putrajaya 2018 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41 - 5624/07/201826/07/2018Buka
11Bengkel Learning Needs Analysis PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 27-5224/07/201826/07/2018Buka
12Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Asas Siri 1/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka24/07/201826/07/2018Buka
13Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 1 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka31/07/201803/08/2018Buka
14Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 3/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka31/07/201802/08/2018Buka
15MTCP CAPAM Master Class in Economic and Management Course EKONOMI Gred 41-5406/08/201817/08/2018Buka
16CISCO Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to Networks ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 17-5406/08/201810/08/2018Buka
17Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Lanjutan PENGURUSAN (Kewangan )Gred 41-5406/08/201816/08/2018Buka
18Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1 ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5207/08/201809/08/2018Buka
19Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) 2018 PENGURUSAN (Strategik)Gred 41-5407/08/201809/08/2018Buka
20Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 2/2018 PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5407/08/201809/08/2018Buka
21Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation Siri 1/2018 DASAR AWAM Gred 41-5407/08/201809/08/2018Buka
22Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5407/08/201809/08/2018Buka
23Data Science For Big Data Analytics ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5213/08/201816/08/2018Buka
24Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases ICT (Pengurusan Pangkalan Data)Gred 17-4413/08/201817/08/2018Buka
25Kursus Pengurusan Stor: Kearah Pembaziran Sifar PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5413/08/201816/08/2018Buka
26Modul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2018 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5213/08/201817/08/2018Buka
27Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 3 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-5214/08/201816/08/2018Buka
28Analyzing and Visualizing Data using Excel ICT (Desktop Productivity)Gred 27-4027/08/201829/08/2018Buka
29Web Development With Joomla ICT (Pembangunan Sistem)Gred 17-4427/08/201830/08/2018Buka
30IT ESSENTIALS PART 2: NETWORKING AND SMART DEVICES SIRI 2 ICT (Pengurusan Rangkaian )Perlaksana I dan II28/08/201830/08/2018Buka
31ETOS Perkhidmatan Awam Bil.3/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Perlaksana I dan II28/08/201830/08/2018Buka
32Microsoft Windows 10: Installing and Configuring Windows 10 ICT (Desktop Productivity)Gred 41-5403/09/201807/09/2018Buka
33Dashboard Reporting ICT (Desktop Productivity)Gred 41-4804/09/201806/09/2018Buka
34Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 2 ICT (Pelan Strategik ICT)Gred 41-5212/09/201814/09/2018Buka
35Bengkel Learning Needs Analysis PEMBANGUNAN LATIHAN Gred 27-5418/09/201820/09/2018Buka
36Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 4/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka18/09/201820/09/2018Buka
37IT ESSENTIALS PART 3: REFRESHER COURSE AND EXAMINATION ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 17-4019/09/201821/09/2018Buka
38Internet Protocol Version 6 (IPv6) ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 41-5419/09/201821/09/2018Buka
39Excel Power Tools ICT (Desktop Productivity)Gred 41-4824/09/201826/09/2018Buka
40Kursus Masterclass in Public Policy Siri 2/2018 DASAR AWAM Gred 41-5424/09/201828/09/2018Buka
41Kursus Asas Kewangan Korporat (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5424/09/201826/09/2018Buka
42Modul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 2/2018 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5224/09/201828/09/2018Buka
43Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 2 ICT (Pengurusan Maklumat)Gred 41-5225/09/201827/09/2018Buka
44Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 2 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka25/09/201828/09/2018Buka
45Kursus Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2018 PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5425/09/201827/09/2018Buka
46Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya dengan Perakaunan Akruan PENGURUSAN (Kewangan )Gred 17-5401/10/201804/10/2018Buka
47Pengurusan Projek ICT Siri 2 ICT (Pengurusan Projek ICT)Gred 41-4802/10/201804/10/2018Buka
48Microsoft Technology Associate (MTA): Cloud Fundamental ICT (Pengurusan Pusat Data)Gred 29-4402/10/201804/10/2018Buka
49Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2018 PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)Terbuka02/10/201804/10/2018Buka
50Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching Essentials ICT (Pengurusan Rangkaian )Gred 41-5408/10/201812/10/2018Buka
51Modul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 2/2018 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5208/10/201812/10/2018Buka
52Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2018 PENGURUSAN (Sumber Manusia)Gred 41-5409/10/201811/10/2018Buka
53Kursus Globalization and Economic Integration EKONOMI Gred 41-5415/10/201818/10/2018Buka
54Modul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 2/2018 PENGURUSAN (Projek)Gred 29-5215/10/201819/10/2018Buka
55Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 3 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)Terbuka16/10/201818/10/2018Buka
56Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation Siri 2/2018 DASAR AWAM Gred 41-5416/10/201818/10/2018Buka
57Kursus Asas Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 2) PENGURUSAN (Kewangan )Gred 27-5422/10/201824/10/2018Buka
58ENHANCING SERVICE DELIVERY SERVICE: ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICE BAHASA Gred 17-2623/10/201824/10/2018Buka
59Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 5/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka23/10/201825/10/2018Buka
60Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Pertengahan Siri 1/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka23/10/201825/10/2018Buka
61Kursus Masterclass in Public Policy Siri 3/2018 DASAR AWAM Gred 41-5429/10/201802/11/2018Buka
62Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 6/2018 PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH Terbuka13/11/201815/11/2018Buka

Bil Permohonan Online Bagi Bulan Ini : 1247