Maklumat Kursus
Nama : Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)
Kod Kursus : KCA0048
Kumpulan Sasaran : Terbuka
Tempat Kursus : Makmal Siber 3 Aras 2, Kluster i-IMATEC
Yuran: RM30

Objektif : i) Memberi pendedahan dan pengetahuan berkenaan pengoperasian pusat data.
ii) Mendapat pendedahan dan pengetahuan tentang pengurusan dan keperluan penyelenggaraan infrastruktur, sumber-sumber dan sistem-sistem ICT
iii) Memahami standard dan amalan terbaik tempatan dan juga antarabangsa berkaitan dengan pengurusan pusat data

Pengurus Kursus : Azlin Binti Ramli
Pegawai untuk Dihubungi : Azlin Binti Ramli, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : azlin@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847580, 0320847723


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 26/Feb/2019 -
28/Feb/2019
Shahrudi Bin Sani
Emel:shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon:0320847723
Tutup