Maklumat Kursus
Nama : Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2019
Kod Kursus : KPB0009
Kumpulan Sasaran : Gred 29-52
Tempat Kursus : Bilik Kuliah Seri Zamrud Aras Bawah Blok B, Institut Tadbiran Awam Negara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM50

Objektif : i) Meningkatkan kompetensi, daya inovasi dan kreativiti dalam merancang, melaksana, memantau dan menilai projek.
ii) Menyediakan platform untuk mengenal pasti dan mengaplikasi kaedah terbaik dalam pengurusan projek serta mampu menyelesaikan masalah.
iii) Membangunkan kumpulan kepakaran dalam bidang pengurusan projek.
iv) Mendapat pengiktirafan sebagai pengurus projek bertauliah dan berkemampuan menguruskan projek secara profesional.
v) Menyediakan peluang perkongsian pelbagai bidang kepakaran dalam pengurusan projek melalui strategi kolaboratif.

Pengurus Kursus : Malar A/p Gunasegaran
Pegawai untuk Dihubungi : Malar A/p Gunasegaran, Rosenia Anak Medan  
E-mel Dihubungi : malar@intanbk.intan.my, rosenia@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7273, 03-2084 7767


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 01/Jul/2019 -
26/Jul/2019
Rosenia anak Medan
Emel:rosenia@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7767
Tutup