Maklumat Kursus
Nama : Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)
Kod Kursus : KFA0013
Kumpulan Sasaran : Gred 17-44
Tempat Kursus : Makmal ICT 2 , Aras 2, Anjung Timur, Bangunan IMATEC INTAN Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Damansara
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan kefahaman dan kemahiran peserta dalam mengaplikasikan Sistem Pengurusan Aset (SPA) bagi meningkatkan kecekapan pengurusan aset Kerajaan.
ii) Memastikan peserta menggunakan SPA secara menyeluruh dalam meningkatkan lagi keberkesanan kitaran kos hayat (life cycle cost) pengurusan aset Kerajaan.
iii) Merapatkan jurang (gap analsysis) antara aspirasi Kerajaan dengan kefahaman dan kesediaan penjawat awam dalam melaksanakan dasar pengurusan aset Kerajaan seiring dengan keperluan Perakaunan Akruan.

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Hafiza Binti Jamil  
E-mel Dihubungi : hafizajamil@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7301,


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 30/Jul/2019 -
31/Jul/2019
HAFIZA BINTI JAMIL
Emel:hafizajamil@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7301
Tutup