Maklumat Kursus
Nama : Data Science For Big Data Analytics
Kod Kursus : KCA0069
Kumpulan Sasaran : Gred 41-52
Tempat Kursus : Bilik Siber 1, level 2, bangunan i-IMATEC INTAN Bukit Kiara, Kuala Lumpur
Yuran: RM30
Nota Tambahan: Kursus Prasyarat : Data Science Fundamentals dan Peserta dikehendaki membawa laptop masing-masing

Objektif : i) Menganalisa dan memanipulasi use-cases datasets sebenar dengan menggunakan perisian RStudio dan pengaturcaraan R
ii) Menghasilkan grafik analitik dengan menggunakan exploratory graph dan
iii) Menghasilkan aplikasi data analitik yang mudah bersama laporan dokumentasi yang berkaitan

Pengurus Kursus : Kartini Binti Jailani
Pegawai untuk Dihubungi : Kartini Binti Jailani, Hasnani Binti Abd Ghani  
E-mel Dihubungi : kartini.jailani@intanbk.intan.my, hasnani@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7874, 03-20847797


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 01/Jul/2019 -
04/Jul/2019
Hasnani Binti Abd Ghani
Emel:hasnani@intanbk.intan.my
Telefon:03-20847797
Tutup
2 15/Jul/2019 -
18/Jul/2019
Hasnani Binti Abd Ghani
Emel:hasnani@intanbk.intan.my
Telefon:03-20847797
Tutup