Maklumat Kursus
Nama : Kursus Etika Kerja: Gamifikasi
Kod Kursus : KEA0039
Kumpulan Sasaran : Perlaksana I dan II
Tempat Kursus : BILIK SERI KIAMBANG 3, ARAS 3, BLOK AKADEMIK INTAN Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Mengenalpasti kepentingan pembudayaan etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam.
ii) Menyenaraikan kepentingan etika kerja profesional ketika melaksanakan tugas sebagai penjawat awam.
iii) Mengaplikasi lapan nilai etos sebagai etika kerja profesional dalam perkhidmatan awam.

Pengurus Kursus : Hamima Madona Binti Hussain
Pegawai untuk Dihubungi : Hamima Madona Binti Hussain, Che Rosmawati Binti Che Ya  
E-mel Dihubungi : wati@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 20847351, 03-2084 7386


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 29/Jan/2019 -
30/Jan/2019
CHE ROSMAWATI BINTI CHE YA
Emel:wati@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7386
Tutup
2 18/Jun/2019 -
19/Jun/2019
CHE ROSMAWATI BINTI CHE YA
Emel:wati@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7386
Tutup
3 05/Aug/2019 -
06/Aug/2019
CHE ROSMAWATI BINTI CHE YA
Emel:wati@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7386
Tutup
4 11/Sep/2019 -
12/Sep/2019
CHE ROSMAWATI BINTI CHE YA
Emel:wati@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7386
Buka
5 11/Sep/2019 -
12/Sep/2019
CHE ROSMAWATI BINTI CHE YA
Emel:wati@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7386
Tutup