Maklumat Kursus
Nama : Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1
Kod Kursus : KCA0017
Kumpulan Sasaran : Gred 41-54
Tempat Kursus : Makmal ICT 2, Aras 2 Bangunan IMATEC, INTAN Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan tatacara pengurusan perolehan dan pentadbiran kontrak ICT sektor awam berdasarkan pekeliling dan garis panduan yang berkuatkuasa.
ii) Memberi contoh-contoh amalan terbaik dalam mendepani isu dan cabaran proses perolehan ICT bagi menjamin kepentingan Kerajaan.

Pengurus Kursus : Ady Hazman Bin Abdullah
Pegawai untuk Dihubungi : Ady Hazman Bin Abdullah, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : ady@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7740, 0320847723


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 02/Jul/2019 -
04/Jul/2019
Shahrudi Bin Sani
Emel:shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon:0320847723
Tutup
2 22/Apr/2019 -
24/Apr/2019
Shahrudi Bin Sani
Emel:shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon:0320847723
Tutup