Maklumat Kursus
Nama : PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
Kod Kursus : KEE10023
Kumpulan Sasaran : Gred 41-44
Tempat Kursus : MUTIARA 4 5 INTAN Kampus Bukit Kiara
Yuran: RM0

Objektif : i) Mengaplikasi konsep dan teknik pengurusan sumber manusia untuk menangani masalah yang berkaitan dan mendapatkan penyelesaian
ii) Membuat penilaian ke atas isu-isu sumber manusia dalam organisasi perkhidmatan awam
iii) Menilai isu-isu etika, moral dan integriti dalam perkhidmatan awam.

Pengurus Kursus : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi, Mohamad Faiz Bin Abdul Rahman  
E-mel Dihubungi : nur.izzati@intanbk.intan.my, m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7414, 320847389


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 21/Jan/2019 -
31/Jan/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
2 25/Feb/2019 -
08/Mar/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
3 18/Mar/2019 -
29/Mar/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
4 06/May/2019 -
17/May/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup
5 10/Jun/2019 -
21/Jun/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup