Maklumat Kursus
Nama : PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 4_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULE
Kod Kursus : KEE10083
Kumpulan Sasaran : Gred 41-44
Tempat Kursus : JICA INTAN BUKIT KAIRA
Yuran: RM0

Objektif : i) Memahami teori dan interaksi dasar-dasar ekonomi (fiskal dan kewangan) dan bagaimana ekonomi berfungsi di sesebuah negara
ii) Menerangkan bagaimana dasar fiskal dan dasar kewangan dirangka untuk menangani isu-isu dan masalah spesifik ekonomi
iii) Membincangkan dan mengaplikasi teori-teori sosial ekonomi sebagai alat untuk membangunkan kebajikan sosial

Pengurus Kursus : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi, Mohamad Faiz Bin Abdul Rahman  
E-mel Dihubungi : nur.izzati@intanbk.intan.my, m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7414, 320847389


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 11/Feb/2019 -
22/Feb/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Buka
2 18/Mar/2019 -
29/Mar/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
3 01/Jul/2019 -
12/Jul/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup
4 12/Aug/2019 -
23/Aug/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup
5 16/Sep/2019 -
27/Sep/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup