Maklumat Kursus
Nama : PROGRAM DPA INTAN 2019 _GROUP 5_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULE
Kod Kursus : KEE10073
Kumpulan Sasaran : Gred 41-44
Tempat Kursus : INTENGAH INTAN JALAN ELMU
Yuran: RM0

Objektif : i) Boleh mengaplikasikan pengetahuan teori kepada praktikal berkaitan isu-isu dalam hubungan antarabangsa dan keselamatan
ii) Boleh menggunakan kemahiran penyelidikan yang bersesuaian menggunakan sumber sekunder
iii) Dapat memahami dasar luar Malaysia dengan lebih jelas
iv) Dapat mengaplikasikan pengetahuan pengurusan keselamatan kerajaan di tempat kerja

Pengurus Kursus : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi, Mohamad Faiz Bin Abdul Rahman  
E-mel Dihubungi : nur.izzati@intanbk.intan.my, m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7414, 320847389


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 11/Feb/2019 -
22/Feb/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Buka
2 25/Mar/2019 -
05/Apr/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
3 15/Jul/2019 -
26/Jul/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup
4 12/Aug/2019 -
23/Aug/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup
5 16/Sep/2019 -
27/Sep/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup