Maklumat Kursus
Nama : PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENT
Kod Kursus : KEE10013
Kumpulan Sasaran : Gred 41-44
Tempat Kursus : MUTIARA 2 3 INTAN BUKIT KIARA
Yuran: RM0

Objektif : i) Menerangkan dan menggubal konsep dan fungsi kerajaan, pentadbiran dan pengurusan awam yang terkini dalam sektor awam
ii) Mengaplikasikan pendekatan strategik terkini dalam menganalisis dasar kerajaan yang dilaksanakan
iii) Merangka satu kertas dasar yang menyeluruh untuk pelaksanaan dasar kerajaan yang lebih efektif

Pengurus Kursus : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi, Mohamad Faiz Bin Abdul Rahman  
E-mel Dihubungi : nur.izzati@intanbk.intan.my, m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7414, 320847389


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 21/Jan/2019 -
31/Jan/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Buka
2 11/Feb/2019 -
22/Feb/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Buka
3 11/Mar/2019 -
22/Mar/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
4 08/Apr/2019 -
19/Apr/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
5 20/May/2019 -
31/May/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup