Maklumat Kursus
Nama : PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_ MODUL PENGURUSAN KREATIVITI DAN INOVASI
Kod Kursus : KEE10350
Kumpulan Sasaran : Gred 41-44
Tempat Kursus : MUTIARA 4 5 INTAN KAMPUS KIARA
Yuran: RM0

Objektif : i) Menerangkan konsep inovasi dan kreativiti
ii) Mengaplikasikan konsep inovasi dan kreativiti
iii) Menjelaskan proses dan etika dalam pelaksanaan inisiatif tadbir urus Kerajaan Digital
iv) Mencadangkan keperluan Teknologi Maklumat dan Komunikasi secara inovatif untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan

Pengurus Kursus : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi, Mohamad Faiz Bin Abdul Rahman  
E-mel Dihubungi : nur.izzati@intanbk.intan.my, m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7414, 320847389


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 25/Feb/2019 -
08/Mar/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
2 15/Apr/2019 -
26/Apr/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup