Maklumat Kursus
Nama : PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 3_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTUR
Kod Kursus : KEE10093
Kumpulan Sasaran : Gred 41-44
Tempat Kursus : JICAA INTAN BUKIT KIARA
Yuran: RM0

Objektif : i) Menerangkan proses yang terlibat dalan kitaran pengurusan projek
ii) Mengenalpasti pengetahuan, kemahiran, peralatan dan teknik di dalam pengurusan projek
iii) Menggunakan garis panduan semasa, undang-undang dan peraturan yang berkaitan untuk menguruskan projek-projek pembangunan
iv) Berupaya untuk menulis laporan projek yang berkualiti serta menyampaikan persembahan yang bermutu

Pengurus Kursus : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi, Mohamad Faiz Bin Abdul Rahman  
E-mel Dihubungi : nur.izzati@intanbk.intan.my, m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7414, 320847389


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 15/Apr/2019 -
26/Apr/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
2 10/Jun/2019 -
21/Jun/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
3 15/Jul/2019 -
26/Jul/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup
4 26/Aug/2019 -
06/Sep/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup
5 16/Sep/2019 -
27/Sep/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup