Maklumat Kursus
Nama : PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 4_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULE
Kod Kursus : KEE10053
Kumpulan Sasaran : Gred 41-44
Tempat Kursus : INTENGAH INTAN Kampus Utama Bukit Kiara
Yuran: RM0

Objektif : i) Memahami dan mengaplikasikan teori serta konsep penting berkaitan Kepimpinan secara umum, Kepimpinan melalui perspektif Islam dan juga Blue Ocean Leadership
ii) Memahami dan mengaplikasikan teori serta konsep penting berkaitan Pemikiran Strategik, Perancangan Strategik dan Pengurusan Strategik
iii) Mengenal pasti dan menganalisa teori serta konsep penting berkaitan Pengurusan Risiko dan Blue Ocean Strategy
iv) Memahami dan mengaplikasikan kaedah dan Model Penyelesaian Masalah yang telah diajar

Pengurus Kursus : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi, Mohamad Faiz Bin Abdul Rahman  
E-mel Dihubungi : nur.izzati@intanbk.intan.my, m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7414, 320847389


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 18/Mar/2019 -
29/Mar/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
2 10/Jun/2019 -
21/Jun/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
3 12/Aug/2019 -
23/Aug/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
4 26/Aug/2019 -
06/Sep/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
5 23/Sep/2019 -
04/Oct/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup