Maklumat Kursus
Nama : Kursus User Requirement Specification (URS)
Kod Kursus : KCA0128
Kumpulan Sasaran : Gred 41-52
Tempat Kursus : Makmal ICT 4, Aras 3, Bangunan I-IMATEC INTAN Kampus Utama Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) Menerangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujud keperluan pengguna bagi menghasilkan aplikasi mengikut kehendak pengguna/ stakeholder; dan
ii) Mempelajari teknik dan kaedah untuk diimplementasi dalam projek baharu/ naik taraf.

Pengurus Kursus : < Pilih >
Pegawai untuk Dihubungi : < Pilih >, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 0320847723,


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 10/Apr/2019 -
11/Apr/2019
Shahrudi Bin Sani
Emel:shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon:0320847723
Tutup