Maklumat Kursus
Nama : PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_RESEARCH METHODOLOGY MODULE
Kod Kursus : KEE10043
Kumpulan Sasaran : Gred 41-44
Tempat Kursus : MUTIARA 4 5 INTAN BUKIT KIARA
Yuran: RM0

Objektif : i) Mensistesis teori-teori, konsep-konsep utama dan proses-proses dalam penyelidikan
ii) Merangka pemasalahan kajian dan soalan-soalan kajian serta hipotesis yang boleh diuji
iii) Mengaplikasi analisis yang sesuai untuk menjawab soalan-soalan kajian
iv) Mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang metodologi penyelidikan untuk menulis kertas cadangan penyelidikan

Pengurus Kursus : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi
Pegawai untuk Dihubungi : Wan Nur Izzati Binti Wan Hanapi, Mohamad Faiz Bin Abdul Rahman  
E-mel Dihubungi : nur.izzati@intanbk.intan.my, m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7414, 320847389


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 14/Jan/2019 -
25/Jan/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
2 11/Feb/2019 -
22/Feb/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Buka
3 04/Mar/2019 -
15/Mar/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
4 08/Apr/2019 -
19/Apr/2019
MOHAMAD FAIZ BIN ABDUL RAHMAN
Emel:m.faiz@intanbk.intan.my
Telefon:320847389
Tutup
5 06/May/2019 -
17/May/2019
MOHAMAD SABARUDIN BIN MOHAMED WAHID
Emel:sabarudin@intanbk.intan.my
Telefon:03-2084 7503
Tutup