Maklumat Kursus
Nama : Kursus Agile Development Siri 1/2019
Kod Kursus : KCA0132
Kumpulan Sasaran : Gred 41-48
Tempat Kursus : Makmal ICT 4, Aras 3 Bangunan IMATEC INTAN Bukit Kiara
Yuran: RM30

Objektif : i) menerangkan konsep dan prinsip dalam penggunaan Agile dalam pembangunan sistem;
ii) menerangkan kaedah dan teknik penggunaan alat (tool) Agile dalam pengujian sistem; dan
iii) mengaplikasi Agile dalam pengujian sistem.

Pengurus Kursus : Yoganathan A/l Muniandy
Pegawai untuk Dihubungi : Yoganathan A/l Muniandy, Shahrudi Bin Sani  
E-mel Dihubungi : yoga@intanbk.intan.my, shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 032084 7714, 0320847723


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN
1 16/Apr/2019 -
17/Apr/2019
Shahrudi Bin Sani
Emel:shahrudi@intanbk.intan.my
Telefon:0320847723
Tutup