Maklumat Kursus
Nama : Pengurusan Nilai Projek
Kod Kursus : 410007
Kumpulan Sasaran : Gred 27-54
Tempat Kursus : Bilik Seri Kemboja 2, Blok Akademik INTAN Kampus Utama Bukit Kiara, Jalan Bukit Kiara 50480 Kuala Lumpur
Yuran: RM30

Objektif : i) Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam proses pengurusan nilai serta kaedah dan cara mengaplikasikannya dalam organisasi.
ii) Mempelajari teknik-teknik analisis seperti yang dilaksanakan di dalam makmal pengurusan nilai anjuran UPE.
iii) Mengetahui kaedah menggunakan dan mengaplikasikan templat untuk makmal pengurusan nilai.

Pengurus Kursus : Noraina Masduki
Pegawai untuk Dihubungi : Noraina Masduki, Rosniza Bt Azimi  
E-mel Dihubungi : noraina@intanbk.intan.my, rosniza@intanbk.intan.my
Telefon Dihubungi : 03-2084 7270, 03-2084 7334


Jadual Kursus:
BIL TARIKH SETIAUSAHA KURSUS PERMOHONAN