Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130080Advanced Leadership and Management Programme Series 46KEPIMPINAN
2140013KURSUS EMOTIONAL,SPIRITUAL INTELLIGENCE (ASAS)PENGURUSAN (Sumber Manusia)
3400016Kursus Pemantapan IntegritiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
4400017Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
5400018KURSUS KOMUNIKASI BERKESANKOMUNIKASI
6400019KURSUS PEMAKANAN DAN GAYA HIDUP SIHAT INTAN 2015PENGURUSAN (Pengetahuan)
7400020KURSUS TRANSFORMASI KETRAMPILAN INTANPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
8400021BENGKEL PEMANTAPAN VOKAL DAN PERSEMBAHANKOMUNIKASI
9400022KURSUS IBADAH DAN BUDAYA KERJA CEMERLANGPENGURUSAN (Pengetahuan)
10400023Bengkel Meneroka Potensi DiriPENGURUSAN (Pengetahuan)
11400024Program INTAN Team Integration 2015KEPIMPINAN
12400025KURSUS TRANSFORMASI MINDA KE ARAH PEMBENTUKAN BUDAYA KERJA BERPRESTASI TINGGIPENGURUSAN (Pengetahuan)
13400026Kursus Pengurusan dan Pentadbiran PejabatPENGURUSAN (Kualiti)
14400027KURSUS BINA INSAN UNGGUL PENGURUSAN (Pengetahuan)
15410001Course on Basic Principle of Policy ProcessDASAR AWAM
16410002Course on Enhancing Impact on Policy Making Through Evindence BasedDASAR AWAM
17410004Course on Risk Management For Public SectorDASAR AWAM
18410005Course on Evaluating Policy ImpactDASAR AWAM
19410006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation DASAR AWAM
20410007Pengurusan Nilai Projek PENGURUSAN (Projek)
21410008Pengenalpastian dan Perancangan Projek - LFA dan LFMPENGURUSAN (Projek)
22410009Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2015PENGURUSAN (Projek)
23410011Pengurusan Risiko ProjekPENGURUSAN (Projek)
24410012Pengurusan Kontrak dan Pembiayaan Projek Siri 1/2015PENGURUSAN (Projek)
25410014Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan PrestasiPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
26410015Penjadualan dan Pemantauan ProjekPENGURUSAN (Projek)
27410016An International Course on Public Adminstration and Development ManagementPENGURUSAN (Projek)
28420001Kursus Analisis Penyata Kewangan SyarikatPENGURUSAN (Kewangan )
29420002Kursus Asas Kewangan KorporatPENGURUSAN (Kewangan )
30420003Kursus Corporate Directors Leadership and IntegrityKEPIMPINAN
31420004Kursus Pengurusan PerniagaanPERNIAGAAN
32420005Kursus Pengurusan Ekonomi NegaraEKONOMI
33420006KURSUS PENUNJUK PENUNJUK EKONOMI: PERSEPSI DAN REALITIEKONOMI
34420007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Modul Asas) Siri 2/2015PENGURUSAN (Kewangan )
35420009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
36420010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
37420011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
38420013KURSUS SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN ASET BERSEPADU (SPA) 2105PENGURUSAN (Kewangan )
39420014Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
40420016MTCP CAPAM Master Class in Economic and Management CourseEKONOMI
41420018Kursus Perakaunan Akruan (Peringkat Asas)PENGURUSAN (Kewangan )
42420019Kursus Perakaunan Akruan (Pertengahan)PENGURUSAN (Kewangan )
43420020Kursus Persediaan Penempatan Pegawai Kanan Kerajaan Di Syarikat Swasta British (JPA-BMCC) 2015PENGURUSAN (Sumber Manusia)
44420024Kursus Pengurusan Aset Alih KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
45420025Kursus Pengurusan Perolehan KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
46420027Kursus Globalization and Economic IntegrationEKONOMI
47430005Strategic Management Course 2015 for ASEAN Conference on Civil Service MattersPENGURUSAN (Strategik)
48430006Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 Bil.2/2015KEPIMPINAN
49430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 17, Bil.3/2015KEPIMPINAN
50430010Program DPA INTAN 2015 (Sidang C)PEMBANGUNAN LATIHAN
51430016Kursus Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan SenarioPENGURUSAN (Strategik)
52430017Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Siri 4PENGURUSAN (Strategik)
53430018Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 Bil.4/2015KEPIMPINAN
54450001BENGKEL PENYUNTINGAN PENULISAN (PEMBACAAN PRUF)KAJIAN KES
55450002Bengkel Penulisan BeritaPEMBANGUNAN LATIHAN
56460001Bengkel Analisis Keperluan PembelajaranPEMBANGUNAN LATIHAN
57460002Bengkel Train The Trainers PEMBANGUNAN LATIHAN
58460003Bengkel Measuring Training OutcomesPEMBANGUNAN LATIHAN
59460004Bengkel Effective Training Design PEMBANGUNAN LATIHAN
60460005Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Sesi 4/2015MANDATORI
61460006Kursus Persediaan Ijazah Kedoktoran Siri 2/2015MANDATORI
62460013Bengkel Group Synergizers (Khas Untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
63460014Bengkel Train The Trainers Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN
64470001KURSUS TADBIR URUS DIRIKEPIMPINAN
65470003BENGKEL TADBIR URUS YANG BAIKPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
66470005LATIHAN UNTUK JURULATIH (TOT) BAGI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
67470007Kursus Dimensi Etika dan Moral Dalam Proses Penggubalan DasarDASAR AWAM
68470008KURSUS RISALAH UNTUK PENTADBIR MUSLIMIN SIRI 1 BIL. 1KEPIMPINAN
69470010Kursus Prinsip Dasar Kenegaraan dan Jati Diri KepimpinanPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
70470011BENGKEL PEMANTAPAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAMPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
71470012KURSUS TRANSFORMASI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ISLAM (ASAS)PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
72470014KURSUS PSIKOLOGI DAN MINDA BERETIKAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
73470015KURSUS PROFESIONALISME DIRI UNGGUL UNTUK KUMPULAN PELAKSANA BIL.1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
74480001Mobile Application Developer In The MakingICT (Pembangunan Sistem)
75480002Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Manager) 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
76480003MS SQL Server 2008: Implementing MS SQL Server 2008 DatabaseICT (Pengurusan Pangkalan Data)
77480004MS SQL Server 2008: Writing Queries Using MS SQL Server 2008 Transact SQLICT (Pengurusan Pangkalan Data)
78480005CCNA Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
79480009Project Management Professional ToolsICT (Pengurusan Projek ICT)
80480010MS SQL Server 2008: Maintaining a MS SQL Server 2008 DatabaseICT (Pengurusan Pangkalan Data)
81480011Pangkalan Data: Rekabentuk dan Pembangunan Bil 1/2015ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
82480015Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Analyst) 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
83480016Web Application with PHP dan MySql (Basic) Bil. 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
84480017Pengurusan Aset ICT : Pendekatan 1PPICT (Pengurusan Projek ICT)
85480019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP)ICT (Pelan Strategik ICT)
86480024Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)ICT (Pembangunan Sistem)
87480025Leveraging Social Media for Effective Leaders:Government Glitter On TwitterICT (Pembudayaan ICT )
88480026Kursus Enterprise Architecture (Fundamentals) Bil. 2/2015ICT (Pengurusan Maklumat)
89480027Cooperative and Value Sensitive ICT Project ManagementICT (Pengurusan Projek ICT)
90480028Pangkalan Data: Pentadbiran dan Pengurusan Bil 1/2015ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
91480030CCNA Routing and Switching: Routing dan Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
92480031Kursus IT Architecture with UMLICT (Pembangunan Sistem)
93480032JAVA Programming Language 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
94480033CCNA Routing and Switching: Scaling NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
95480034Certified Tester Foundation Level (CTFL) 2/2015ICT (Pembangunan Sistem)
96480035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
97480041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit DalamICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
98480042CCNA Routing and Switching: Connecting NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
99480043Microsoft Certified Trainer (MCT)ICT (Kompetensi)
100480045MS Sharepoint 2010, Application DevelopmentICT (Pembangunan Sistem)
101480046Web Application with PHP dan MySql (Advanced) Bil. 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
102480051BENGKEL JURUTEKNIK KOMPUTER : TREND PERKAKASAN SEMASAICT (Kompetensi)
103480052Kursus PC Essential 1ICT (Kompetensi)
104480053Training : Installing Windows 7 ClientICT (Pengurusan Pusat Data)
105480054Pembangunan Kandungan Multimedia KreatifICT (Pembudayaan ICT )
106480055Bengkel Multimedia Asas- Digital ImejICT (Pembudayaan ICT )
107480056Bengkel Multimedia Asas- Digital AnimasiICT (Pembudayaan ICT )
108480057Bengkel Multimedia Asas- Digital VideoICT (Pembudayaan ICT )
109480058Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : PelaksanaICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
110480061Developing ASP.NET MVC 4 Web ApplicationsICT (Pembangunan Sistem)
111480062Training : Configuring Windows 8.1ICT (Pengurusan Pusat Data)
112480066Windows Server 2012: Installing and ConfiguringICT (Pengurusan Rangkaian )
113480067Microsoft Exchange Server 2013 : Core Solutions of MsExchange Server 2013ICT (Pengurusan Rangkaian )
114480068Windows Server 2012: Designing and Implementing Server InfrastructureICT (Pengurusan Rangkaian )
115480074Open Data Approach FundamentalICT (Pengurusan Maklumat)
116480079Microsoft Technology Associate (MTA) : Module 40367A : Security Fundamentals dan MTA Exam 98-367 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
117480080Windows Server 2012: Administering Windows Server (Certification) with Exam 70-411ICT (Pengurusan Rangkaian )
118480081Microsoft Technology Associate (MTA) : Networking Fundamentals (Certification) with Exam 98-366ICT (Pengurusan Rangkaian )
119480082MCSA: Querying MS SQL Server 2012ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
120480083MCSA: Administering MS SQL Server 2012ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
121480084MCSA: Implementing a Data Warehouse with MS SQL Server 2012ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
122480087Certified Project Management Professional ToolsICT (Pengurusan Projek ICT)
123480088Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)