Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130081Advanced Leadership and Management Programme Series 59 ICT (Kompetensi)
2430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 34, Bil. 3/2018KEPIMPINAN
3BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2018PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
4FBA0010KURSUS KOMUNIKASI BAHASA MANDARINBAHASA
5FBA0012ELPA FAMILIARISATION WORKSHOP BAHASA
6FBA0016ENHANCING SERVICE DELIVERY SERVICE: ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICEBAHASA
7FCA0015Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
8FEA0002Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 3/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
9FLA0005Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) INTAN @ Putrajaya 2018PENGURUSAN (Strategik)
10FNA0008Human Resource Champions Siri 5 - Modul Pengurusan Perkhidmatan dan PrestasiPENGURUSAN (Sumber Manusia)
11FZA0012KURSUS PENGURUSAN PELABURANPENGURUSAN (Kewangan )
12FZA0022KURSUS PENGURUSAN KEUSAHAWANAN-MEMAHAMI PARADIGMA PERNIAGAAN (INTAN PUTRAJAYA)EKONOMI
13FZA0023KURSUS PENGURUSAN KEWANGAN PERIBADI (INTAN PUTRAJAYA)PENGURUSAN (Kewangan )
14KAA0044Kursus Pembentukan Personaliti UnggulPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
15KAA0045Bengkel "Celik Diri Celik Duit"PENGURUSAN (Kewangan )
16KAA0046Kursus Asas Pertolongan Cemas dan CPRPENGURUSAN (Pengetahuan)
17KAA0047KURSUS MINDA KONSTRUKTIF KE ARAH PEMBENTUKAN BUDAYA KERJA BERPASUKANPENGURUSAN (Sumber Manusia)
18KAA0049KURSUS MASTER OF CEREMONIESPROTOKOL
19KCA0005Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
20KCA0009Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
21KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
22KCA0017Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
23KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1ICT (Pelan Strategik ICT)
24KCA0027Pengurusan Projek ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
25KCA0030Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
26KCA0035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
27KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
28KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
29KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Maklumat)
30KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
31KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Maklumat)
32KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
33KCA0081Microsoft Technology Associate (MTA): Networking FundamentalsICT (Pengurusan Rangkaian )
34KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1ICT (Pengurusan Maklumat)
35KCA0094MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2014 (20464)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
36KCA0095Microsoft Windows 10: Installing and Configuring Windows 10ICT (Desktop Productivity)
37KCA0097Pembangunan Aplikasi Mobile : AppGenICT (Pembangunan Sistem)
38KCA0098Dashboard ReportingICT (Desktop Productivity)
39KCA0102Pengurusan Risiko ICT Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
40KCA0103Business Continuity Management (BCM) Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
41KCA0104IT ESSENTIALS PART 1: PC TROUBLESHOOTING SIRI 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
42KCA0105IT ESSENTIALS PART 2: NETWORKING AND SMART DEVICES SIRI 1ICT (Pengurusan Rangkaian )
43KCA0106IT ESSENTIALS PART 3: REFRESHER COURSE AND EXAMINATIONICT (Pengurusan Rangkaian )
44KCA0107Microsoft Office 2016: Tips and TricksICT (Desktop Productivity)
45KCA0108Maximizing PowerPivot Data AnalysisICT (Desktop Productivity)
46KCA0109MTA: Database Administration Fundamentals (40364)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
47KCA0110Internet Protocol Version 6 (IPv6)ICT (Pengurusan Rangkaian )
48KCA0111Microsoft Technology Associate (MTA): Cloud FundamentalICT (Pengurusan Pusat Data)
49KCA0112Administering Microsoft SQL Server 2014 DatabasesICT (Pengurusan Pangkalan Data)
50KCA0114Integrating MS Office Applications for Efficient ProductivityICT (Desktop Productivity)
51KCA0115Effective Data Mining and ChartingICT (Desktop Productivity)
52KCA0116Excel Power ToolsICT (Desktop Productivity)
53KCA0117Analyzing and Visualizing Data using ExcelICT (Desktop Productivity)
54KCA0118Web Application with PHP dan MySQL (Intermediate)ICT (Pembangunan Sistem)
55KCA0119Security Posture Compliance, Assessment dan Penetration TestingICT (Pengurusan Rangkaian )
56KCA0120INTERNET OF THINGS(IOT) USING ARDUINOICT (Pengurusan Rangkaian )
57KCA0121INTERNET OF THINGS (IOT) USING RASPBERRYICT (Pengurusan Rangkaian )
58KCA0122BlockchainICT (Pengurusan Rangkaian )
59KCA0123Cloud Computing Adoption StrategyICT (Pengurusan Pusat Data)
60KCA0124AGILE ESSENTIALSICT (Pembangunan Sistem)
61KCA1025Machine Learning for Data ScienceICT (Pengurusan Maklumat)
62KEA00041Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Pertengahan Siri 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
63KEA0014Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Asas Siri 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
64KEA0015Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
65KEA0016Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
66KEA0021Kursus Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
67KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2018PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
68KEA0024Kursus Smart IntegritiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
69KEA0024 Kursus Smart IntegritiICT (Pelan Strategik ICT)
70KEA0028KURSUS PENGURUSAN TATATERTIB: PERANAN KETUA JABATAN/ PENYELIAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
71KEA0029Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam PENGURUSAN (Sumber Manusia)
72KEA0030Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam Bil.2/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
73KEA0031Junior Executive Leadership Assessment Programme Siri 7 Bil.1 Tahun 2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
74KEA0038Kursus Negara Bangsa Bilangan 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
75KEA0039ETOS Perkhidmatan Awam Bil.1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
76KEA0040Kursus Wasatiyyah dalam Pengurusan Organisasi Bil. 1/2018KEPIMPINAN
77KEA0042Kursus Integriti dan Good Governance Untuk Pegawai Bahagian Kewangan Kementerian PENGURUSAN (Kewangan )
78KEA0042Kursus Integriti dan Good Governance Untuk Pegawai Bahagian Kewangan Kementerian PENGURUSAN (Pengetahuan)
79KEE10013PROGRAM DPA INTAN BIL.1 2018_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENTDASAR AWAM
80KEE10023PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 4_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAICT (Pelan Strategik ICT)
81KEE10033PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 4_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAMPENGURUSAN (Kewangan )
82KEE10043PROGRAM DPA INTAN BIL.1 2018_RESEARCH METHODOLOGY MODULEPENYELIDIKAN
83KEE10053PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 1_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULEKEPIMPINAN
84KEE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 5_RUBY1_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESBAHASA
85KEE10073PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 3_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
86KEE10083PROGRAM DPA INTAN BIL.1 2018_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULEEKONOMI
87KEE10093PROGRAM DPA INTAN BIL.1 2018 _MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTURPENGURUSAN (Projek)
88KEE10103PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 3_MODUL PENGURUSAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIICT (Pengurusan Projek ICT)
89KEE10330PROGRAM DPA INTAN BIL.1 TAHUN 2018_MODUL NEGARAKUPENGURUSAN (Pengetahuan)
90KEE10350PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 2_ MODUL PENGURUSAN KREATIVITI DAN INOVASI PENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
91KFA 0010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
92KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti Siri 1/2018EKONOMI
93KFA0009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
94KFA0011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
95KFA0012MTCP: Economic Planning and Management CourseEKONOMI
96KFA0013Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)PENGURUSAN (Kewangan )
97KFA0014Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (Kewangan )
98KFA0017Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Siri 1PENGURUSAN (Kewangan )
99KFA0018Kursus Perakaunan Akruan ke Arah Penyata Kewangan yang Berintegriti (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
100KFA0021Kursus Pengurusan Stor: Kearah Pembaziran SifarPENGURUSAN (Kewangan )
101KFA0025Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan PENGURUSAN (Kewangan )
102KFA0030Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Corporate Governance (CG)PERNIAGAAN
103KFA0031Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Internal Control (IC)PERNIAGAAN
104KFA0032Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Audit and Monitoring (AM)PERNIAGAAN
105KFA0033Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE)PERNIAGAAN
106KFA0034Kursus Pengurusan Perniagaan (Lanjutan) Siri 1/2019PERNIAGAAN
107KFA0035Kursus Pelupusan dan Hapus KiraPENGURUSAN (Kewangan )
108KFA0036Kursus Penyediaan laporan Akhir dan Pegawai PenyiasatPENGURUSAN (Kewangan )
109KFB0004Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) Siri 1/2019PERNIAGAAN
110KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Bekalan dan Perkhidmatan)PENGURUSAN (Kewangan )
111KFB001Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
112KFB002Kursus Asas Kewangan Korporat Yang Berkesan (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
113KLA 0021Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan StrategikPENGURUSAN (Strategik)
114KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 KEPIMPINAN
115KLA0033Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) 2018PENGURUSAN (Strategik)
116KLA0034Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 KEPIMPINAN
117KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 12 Bil. 1 Tahun 2018KEPIMPINAN
118KLA0036 Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 13 Bil. 2 Tahun 2018 KEPIMPINAN
119KLA0037Kursus Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP) Siri 7 Bil. 1 Tahun 2018KEPIMPINAN
120KLA0038Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Intermediate Level) 2018PENGURUSAN (Strategik)
121KLA0039Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop for C-Suite Leaders 2018PENGURUSAN (Strategik)
122KNA0027Enhancing Delivery Service: Effective Telephone BAHASA
123KNA123BENGKEL BAHASA INGGERIS UNTUK PRA PESARA: SUPER LANGUAGE SUPER SALESBAHASA
124KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation Siri 1/2018DASAR AWAM
125KPA0014Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan Prestasi Siri 1/2018PENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
126KPA0017Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS) Siri 1/2018PENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
127KPA0020Kursus Masterclass in Public Policy Siri 2/2018DASAR AWAM
128KPB0009Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
129KPB0021AModul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
130KPB0021BModul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2018PENGURUSAN (Projek)
131KPB0021CModul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
132KPB0021DModul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
133KPB0026Masterclass on Civil Service CollaborationDASAR AWAM
134KPB0027Masterclass On Civil Service GovernanceDASAR AWAM
135KXA0001Bengkel Learning Needs AnalysisPEMBANGUNAN LATIHAN
136KXA0002Bengkel Train The TrainerPEMBANGUNAN LATIHAN
137KXA0004Bengkel Effective Training DesignPEMBANGUNAN LATIHAN
138KXA0006KURSUS PERSEDIAAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PHD) SIRI 1/2018 (A)MANDATORI
139KXA0013Bengkel Group Synergizers (Khas untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
140KXA0020KURSUS KAEDAH PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA SAINS SOSIALPENYELIDIKAN
141KXB0014Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN