Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 26, Bil. 1/2017KEPIMPINAN
2KAA0036Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)PENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
3KAA0037Kursus Kecergasan Minda dan Gaya Hidup SihatPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
4KAE0024KURSUS SMART INTEGRITI BIL. 1/2017PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
5KCA0005CISCO Certified Network Associate (CCNA): Introduction to Networks Siri 2/2017ICT (Pengurusan Rangkaian )
6KCA0009Project Management Professional Tools Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
7KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Kumpulan PelaksanaICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
8KCA0015Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Analyst)ICT (Pembangunan Sistem)
9KCA0016Web Application with PHP dan MySql (Basic) ICT (Pembangunan Sistem)
10KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1ICT (Pelan Strategik ICT)
11KCA0024Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)ICT (Pembangunan Sistem)
12KCA0034Certified Tester Foundation Level (CTFL)ICT (Pembangunan Sistem)
13KCA0035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
14KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
15KCA0046MEMBANGUN APLIKASI WEB DAN WEB SERVICES MENGGUNAKAN PHP FRAMEWORKICT (Pembangunan Sistem)
16KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian) Siri 2ICT (Pengurusan Pusat Data)
17KCA0054Pembangunan Bahan Kursus E-LearningICT (Pembudayaan ICT )
18KCA0069Data Science For Big Data Analytics Siri 2/2017ICT (Pengurusan Maklumat)
19KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
20KCA0073Data Science Fundamentals Siri 1/2017ICT (Pengurusan Maklumat)
21KCA0077Pengenalpastian dan Pengurusan Nilai Projek ICTICT (Pengurusan Projek ICT)
22KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security FundamentalsICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
23KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1ICT (Pengurusan Maklumat)
24KCA0094MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2012 (20464)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
25KCA0097PEMBANGUNAN APLIKASI MOBILE : APPGENICT (Pembangunan Sistem)
26KCA0100Maximizing PowerPivot Data Analysis Siri 2/2017ICT (Desktop Productivity)
27KCA0101Dashboard Reporting Siri 2/2017ICT (Desktop Productivity)
28KCA0102MTA: Database Administration Fundamentals (40364A) Siri 1ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
29KCA0103Improving Data Workflow for Data Management Siri 2/2017ICT (Desktop Productivity)
30KCA0104ICT Risk Management Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
31KEA0012KURSUS PEMANTAPAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM PENGURUSAN (Sumber Manusia)
32KEA0013KURSUS TRANSFORMASI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ISLAM BIL. 1/2017PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
33KEA0014KURSUS EMOTIONAL,SPIRITUAL INTELLIGENCE- ASAS BIL. 1PENGURUSAN (Sumber Manusia)
34KEA0015KURSUS PSIKOLOGI DAN MINDA BERETIKAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
35KEA0016KURSUS PROFESIONALISME DIRI UNGGUL BIL.1/2017PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
36KEA0017Kursus Penghayatan Peraturan Penjawat Awam Bil.1/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
37KEA0020KURSUS PEMBINAAN MUNSYI MUDA BAHASA BIL.1/2017 ( PERINGKAT ASAS)PENGURUSAN (Sumber Manusia)
38KEA0021KURSUS PROGRAM PENGURUSAN PSIKOLOGI BAGI PENGURUS SUMBER MANUSIA BIL.1/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
39KEA0022KURSUS KAUNSELING DALAM PERKHIDMATAN AWAM TAHAP1 BIL.1/2017PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
40KEA0025BENGKEL PEMANTAPAN MUNSYI MUDA BAHASA SIRI 2/2017BAHASA
41KEA0026Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 6 Tahun 2017ICT (Pelan Strategik ICT)
42KEA0028KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN TATATERTIB PENJAWAT AWAM PENGURUSAN (Sumber Manusia)
43KEA0030Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE)KEPIMPINAN
44KFA0004Kursus Pengurusan PerniagaanPERNIAGAAN
45KFA0005Pengurusan Ekonomi Negara: Konsep dan AmalanEKONOMI
46KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan RealitiEKONOMI
47KFA0009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
48KFA0010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
49KFA0011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
50KFA0013Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA)PENGURUSAN (Kewangan )
51KFA0014Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (Kewangan )
52KFA0017Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya dengan Perakaunan AkruanPENGURUSAN (Kewangan )
53KFA0018Kursus Perakaunan Akruan ke Arah Penyata Kewangan yang BerintegritiPENGURUSAN (Kewangan )
54KFA0020Kursus Persediaan Penempatan Pegawai Kanan Kerajaan Di Syarikat Swasta British (JPA-BMCC) 2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
55KFA0021KURSUS PENGURUSAN STOR: KEARAH PEMBAZIRAN SIFARPENGURUSAN (Kewangan )
56KFB0001Kursus Analisis Penyata Kewangan SyarikatPENGURUSAN (Kewangan )
57KFB0002Kursus Kewangan KorporatPENGURUSAN (Kewangan )
58KFB0004Kursus Pengurusan PerniagaanPERNIAGAAN
59KLA 0021Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik Bil.2/2017PENGURUSAN (Strategik)
60KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 Bil.2/2017KEPIMPINAN
61KLA0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 Bil.1/2017KEPIMPINAN
62KLA0032Bengkel Blue Ocean Leadership (BOL) Bil.1/2017PENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
63KLA0033Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Siri 1/2017PENGURUSAN (Strategik)
64KLE10013PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 4_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENT MODULEDASAR AWAM
65KLE10023PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 6_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN INTEGRITIICT (Pelan Strategik ICT)
66KLE10033PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 5_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAMPENGURUSAN (Kewangan )
67KLE10043PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 5_RESEARCH METHODOLOGY MODULEPENYELIDIKAN
68KLE10053PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 4_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULEKEPIMPINAN
69KLE10073PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 6_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
70KLE10083PROGRAM DPA INTAN 2016 (G1) MODUL EKONOMIEKONOMI
71KLE10093PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 5_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTRUKTURPENGURUSAN (Projek)
72KLE10103PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 1_MODUL PENGURUSAN INOVASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMATICT (Pelan Strategik ICT)
73KLE10103PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 1_MODUL PENGURUSAN INOVASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMATPENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
74KLE10170PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 2_MODUL ORIENTASI PENGURUSAN PEJABAT (OPPA) 2.0PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
75KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation DASAR AWAM
76KPA0007Pengurusan Nilai Projek PENGURUSAN (Projek)
77KPA0008Kursus Pengenalpastian dan Perancangan ProjekPENGURUSAN (Projek)
78KPA0014Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan PrestasiPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
79KPA0017Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS)KAJIAN KES
80KPA0018Kursus Penilaian Projek Berasaskan OutcomePENGURUSAN (Projek)
81KPA0020Masterclass in Public PolicyDASAR AWAM
82KPB0009Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2017PENGURUSAN (Projek)
83KXA0001Bengkel Learning Needs AnalysisPEMBANGUNAN LATIHAN
84KXA0002Bengkel Train The TrainerPEMBANGUNAN LATIHAN
85KXA0003Bengkel Training EvaluationPEMBANGUNAN LATIHAN
86KXA0004Bengkel Effective Training Design PEMBANGUNAN LATIHAN
87KXA0013Bengkel Group Synergizers (Khas Untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
88KXA0014Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN