Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 1_Leadership And Strategic Management ModuleKEPIMPINAN
2130081Advanced Leadership and Management Programme Series 53ICT (Kompetensi)
3430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 28, Bil. 3/2017KEPIMPINAN
4480017Pengurusan Perolehan dan Pentadbiran Kontrak ICTICT (Pengurusan Projek ICT)
5BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2017PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
6KAA0036Kursus Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)PENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
7KAA0037Kursus Kecergasan Minda dan Gaya Hidup SihatPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
8KAA0038Kursus Budaya Etika Dan Integriti Membentuk Budaya Kerja CemerlangPENGURUSAN (Sumber Manusia)
9KAA0039Kursus Penyediaan Kertas Cadangan HLP TAHUN 2018PENGURUSAN (Pengetahuan)
10KAA0040KURSUS EZ-KEW 2017PENGURUSAN (Kewangan )
11KAA0041Bengkel Motivasi Jati Diri MuslimPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
12KAA0042Kursus Penyajian Hidangan SihatPENGURUSAN (Kualiti)
13KAA0043PROGRAM INTAN TEAM INTEGRATION 2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
14KAE0024Kursus Smart IntegritiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
15KCA0005CISCO Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
16KCA0009Project Management Professional Tools (MS Project 2013) Siri 1/2017ICT (Pengurusan Projek ICT)
17KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Kumpulan PelaksanaICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
18KCA0015Certified Tester Advanced Level (CTAL): Test AnalystICT (Pembangunan Sistem)
19KCA0016Web Application with PHP dan MySql (Basic)ICT (Pembangunan Sistem)
20KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1/2017ICT (Pelan Strategik ICT)
21KCA0024Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)ICT (Pembangunan Sistem)
22KCA0027Pengurusan Projek ICTICT (Pengurusan Projek ICT)
23KCA0030Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
24KCA0034Certified Tester Foundation Level (CTFL)ICT (Pembangunan Sistem)
25KCA0035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
26KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit DalamICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
27KCA0046Membangun Aplikasi Web Dan Web Services Menggunakan PHP FrameworkICT (Pembangunan Sistem)
28KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
29KCA0054Pembangunan Bahan Kursus E-LearningICT (Pembudayaan ICT )
30KCA0060MALAYSIAN TECHNICAL COOPERATION PROGRAMME (MTCP): INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR (ITMPS) - eGOVERNANCEICT (Pengurusan Maklumat)
31KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Maklumat)
32KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
33KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Maklumat)
34KCA0077Pengenalpastian, Perancangan dan Pengurusan Nilai Projek ICTICT (Pengurusan Projek ICT)
35KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security FundamentalsICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
36KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 2/2017ICT (Pengurusan Maklumat)
37KCA0094MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2014 (20464)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
38KCA0095Microsoft Windows 10: Installing and Configuring Windows 10ICT (Desktop Productivity)
39KCA0097Pembangunan Aplikasi Mobile : AppGenICT (Pembangunan Sistem)
40KCA0098Program Latihan Pemantapan Pembangunan Web dan Portal (LPPWP)ICT (Pembangunan Sistem)
41KCA0100Maximizing PowerPivot Data AnalysisICT (Desktop Productivity)
42KCA0101Dashboard ReportingICT (Desktop Productivity)
43KCA0102MTA: Database Administration Fundamentals (40364A)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
44KCA0103Business Continuity Management (BCM) Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
45KCA0104Pengurusan Risiko ICT Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
46KCA0104Pengurusan Risiko ICT Siri 1ICT (Desktop Productivity)
47KCA0105Improving Data Workflow for Data ManagementICT (Pengurusan Rangkaian )
48KCA0105Improving Data Workflow for Data ManagementICT (Desktop Productivity)
49KEA00041Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Pertengahan Siri 1/2017PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
50KEA0012Kursus Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam Siri 2/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
51KEA0013Kursus Transformasi Pengurusan dan kepimpinan Islam Bil. 1/17PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
52KEA0013Kursus Transformasi Pengurusan dan kepimpinan Islam Bil. 1/17KEPIMPINAN
53KEA0014Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Asas Siri 1/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
54KEA0015Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
55KEA0016Kursus Profesionalisme Diri Unggul Siri 1/2017PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
56KEA0017Kursus Penghayatan Peraturan Penjawat Awam Siri 1/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
57KEA0020Kursus Pembinaan Munsyi Muda Bahasa Siri 1/2017 (Peringkat Asas)PENGURUSAN (Sumber Manusia)
58KEA0021Kursus Program Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
59KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
60KEA0025Bengkel Pemantapan Munsyi Muda Bahasa Siri 1/2017BAHASA
61KEA0026Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 6/2017KEPIMPINAN
62KEA0028Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam Siri 1/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
63KEA0029Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam PENGURUSAN (Sumber Manusia)
64KEA0030Kursus Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam Siri 3/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
65KEA0031Junior Executive Leadership Assessment Programme Bil.4 Tahun 2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
66KEE10013PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 3_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENTDASAR AWAM
67KEE10023PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 5_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAICT (Pelan Strategik ICT)
68KEE10033PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 5_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAMPENGURUSAN (Kewangan )
69KEE10043PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 1_RESEARCH METHODOLOGY MODULEPENYELIDIKAN
70KEE10053PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 3_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULEKEPIMPINAN
71KEE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 3_SAPPHIRE2_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESBAHASA
72KEE10073PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 2_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
73KEE10083PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 5_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULEEKONOMI
74KEE10093PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 3_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTURPENGURUSAN (Projek)
75KEE10103PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 2_MODUL PENGURUSAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIICT (Pengurusan Projek ICT)
76KEE10350PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 3_ MODUL PENGURUSAN KREATIVITI DAN INOVASI PENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
77KFA 0032Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Audit and Monitoring Module (AM)PENGURUSAN (Kewangan )
78KFA0004Kursus Pengurusan Perniagaan Siri 1/2017PERNIAGAAN
79KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti Siri 1/2017EKONOMI
80KFA0009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
81KFA0011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
82KFA0013Kursus Sistem Pengurusan Aset (SPA)PENGURUSAN (Kewangan )
83KFA0014Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (Kewangan )
84KFA0017Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya dengan Perakaunan AkruanPENGURUSAN (Kewangan )
85KFA0018Kursus Perakaunan Akruan ke Arah Penyata Kewangan yang BerintegritiPENGURUSAN (Kewangan )
86KFA0020Kursus Persediaan Penempatan Pegawai Kanan Kerajaan Di Syarikat Swasta British (JPA-BMCC) 2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
87KFA0021Kursus Pengurusan Stor: Kearah Pembaziran SifarPENGURUSAN (Kewangan )
88KFA0025Kursus Memperkasa Pengurusan Perolehan Kerajaan Berasaskan Best Value For MoneyPENGURUSAN (Kewangan )
89KFA0027Kursus Globalization and Economic IntegrationEKONOMI
90KFA0030Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Corporate Governance Module (CG)KEPIMPINAN
91KFA0030Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Corporate Governance Module (CG)PERNIAGAAN
92KFA0031Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Internal Control Module (IC)PENGURUSAN (Strategik)
93KFA0031Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Internal Control Module (IC)PERNIAGAAN
94KFA0032Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Audit and Monitoring (AM)PERNIAGAAN
95KFA0033Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE)PERNIAGAAN
96KFB0001Kursus Analisis Penyata Kewangan SyarikatPENGURUSAN (Kewangan )
97KFB0002Kursus Kewangan KorporatPENGURUSAN (Kewangan )
98KFB0004Kursus Pengurusan Keusahawanan - Memahami Paradigma Perniagaan (Kursus Pengurusan Perniagaan Siri 3/2017)PERNIAGAAN
99KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Modul Asas)PENGURUSAN (Kewangan )
100KFB001Kursus Analisa Penyata Kewangan SyarikatPENGURUSAN (Kewangan )
101KFB002Kursus Asas Kewangan Korporat Yang BerkesanPENGURUSAN (Kewangan )
102KLA 0021Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik Siri 2/2017PENGURUSAN (Strategik)
103KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 Siri 2/2017KEPIMPINAN
104KLA0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 Siri 1/2017KEPIMPINAN
105KLA0033Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Siri 1/2017PENGURUSAN (Strategik)
106KLA0037Kursus Eksekutif Leadership Assessment Programme (E-LEAP) Siri 2, Bil. 2 Tahun 2017KEPIMPINAN
107KLA0037 Kursus Eksekutif Leadership Assessment Programme (E-LEAP) Siri 4 Tahun 2017 KEPIMPINAN
108KLE10013Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 4_Government Administration And Public Policy Management ModuleDASAR AWAM
109KLE10023Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 6_Modul Pengurusan Sumber Manusia dan IntegritiICT (Pelan Strategik ICT)
110KLE10033Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 5_Modul Pengurusan Kewangan AwamPENGURUSAN (Kewangan )
111KLE10043Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 5_Research Methodology ModulePENYELIDIKAN
112KLE10053Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 4_Leadership And Strategic Management ModuleKEPIMPINAN
113KLE10073Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 6_International Relations And Security ModulePENGURUSAN (Pengetahuan)
114KLE10083Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 4_Public Economic Management ModuleEKONOMI
115KLE10093Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 3_Modul Pengurusan Sosial dan InfrastrukturPENGURUSAN (Projek)
116KLE10103Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 1_Modul Pengurusan Inovasi Dan Teknologi MaklumatICT (Pelan Strategik ICT)
117KLE10103Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 1_Modul Pengurusan Inovasi Dan Teknologi MaklumatICT (Pengurusan Projek ICT)
118KLE10103Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 1_Modul Pengurusan Inovasi Dan Teknologi MaklumatPENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
119KLE10170Program DPA INTAN Tahun 2016_Group 2_Modul Orientasi Pengurusan Pejabat (OPPA) 2.0PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
120KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation DASAR AWAM
121KPA0007Pengurusan Nilai Projek PENGURUSAN (Projek)
122KPA0008Kursus Pengenalpastian dan Perancangan ProjekPENGURUSAN (Projek)
123KPA0014Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan PrestasiPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
124KPA0017Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS) Siri 4/2017KAJIAN KES
125KPA0018Kursus Penilaian Projek Berasaskan OutcomePENGURUSAN (Projek)
126KPA0020Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2017DASAR AWAM
127KPB0009Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 3/2017PENGURUSAN (Projek)
128KPB0009AModul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek PENGURUSAN (Projek)
129KPB0009BModul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan ProjekPENGURUSAN (Projek)
130KPB0009CModul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan ProjekPENGURUSAN (Projek)
131KPB0009DModul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek PENGURUSAN (Projek)
132KXA0001Bengkel Learning Needs AnalysisPEMBANGUNAN LATIHAN
133KXA0002Bengkel Train The TrainerPEMBANGUNAN LATIHAN
134KXA0003Bengkel Training EvaluationPEMBANGUNAN LATIHAN
135KXA0004Bengkel Effective Training Design PEMBANGUNAN LATIHAN
136KXA0006Kursus Persediaan Ijazah Kedoktoran (PhD) Siri 2/2017 APENYELIDIKAN
137KXA0013Bengkel Group Synergizers (Khas Untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
138KXA0014Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN
139KXA0018Bengkel Khas Learning Needs Analysis JPA dan INTANPENGURUSAN (Sumber Manusia)
140KXA0019Bengkel Gamification: Engagement Strategies For Trainers PEMBANGUNAN LATIHAN