Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130080Advanced Leadership and Management Programme Series 46KEPIMPINAN
2140013KURSUS EMOTIONAL,SPIRITUAL INTELLIGENCE (ASAS)PENGURUSAN (Sumber Manusia)
3380001Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan PrestasiPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
4400016Kursus Pemantapan IntegritiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
5400017Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
6410001Course on Basic Principle of Policy ProcessDASAR AWAM
7410002Course on Enhancing Impact on Policy Making Through Evindence BasedDASAR AWAM
8410003Course on Good Governance in Policy ImplementationDASAR AWAM
9410004Course on Risk Management For Public SectorDASAR AWAM
10410005Course on Evaluating Policy ImpactDASAR AWAM
11410006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation DASAR AWAM
12410007Pengurusan Nilai Projek PENGURUSAN (Projek)
13410008Pengenalpastian dan Perancangan Projek - LFA dan LFMPENGURUSAN (Projek)
14410009Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2015PENGURUSAN (Projek)
15410011Pengurusan Risiko ProjekPENGURUSAN (Projek)
16410012Pengurusan Kontrak dan Pembiayaan Projek Siri 1/2015PENGURUSAN (Projek)
17410015Penjadualan dan Pemantauan ProjekPENGURUSAN (Projek)
18410016An International Course on Public Adminstration and Development ManagementPENGURUSAN (Projek)
19420001Kursus Analisis Penyata Kewangan SyarikatPENGURUSAN (Kewangan )
20420003Kursus Corporate Directors Leadership and IntegrityKEPIMPINAN
21420004Kursus Pengurusan PerniagaanPERNIAGAAN
22420005Kursus Pengurusan Ekonomi NegaraEKONOMI
23420007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Modul Asas) Siri 2/2015PENGURUSAN (Kewangan )
24420009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
25420010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
26420011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
27420014Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
28420016 (MTCP) - Economic Planning and Management (TEST)EKONOMI
29420017Kursus Pengurusan Aset Alih KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
30420018Kursus Perakaunan Akruan (Peringkat Asas)PENGURUSAN (Kewangan )
31420019Kursus Perakaunan Akruan (Pertengahan)PENGURUSAN (Kewangan )
32420020Kursus Persediaan Penempatan Pegawai Kanan Kerajaan Di Syarikat Swasta British (JPA-BMCC) 2015PENGURUSAN (Sumber Manusia)
33430005Strategic Management Course 2014 for ASEAN Conference on Civil Service MattersPENGURUSAN (Strategik)
34430006Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi Bil.2/2015KEPIMPINAN
35430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 16, Bil.2/2015KEPIMPINAN
36430016Kursus Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan SenarioPENGURUSAN (Strategik)
37430017Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Siri 4PENGURUSAN (Strategik)
38430018Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 Bil.4/2015KEPIMPINAN
39450001BENGKEL PENYUNTINGAN PENULISAN (PEMBACAAN PRUF)KAJIAN KES
40460001Bengkel Analisis Keperluan PembelajaranPEMBANGUNAN LATIHAN
41460002Bengkel Train The Trainers PEMBANGUNAN LATIHAN
42460003Bengkel Measuring Training OutcomesPEMBANGUNAN LATIHAN
43460004Bengkel Effective Training Design PEMBANGUNAN LATIHAN
44460005Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Sesi 1/2015MANDATORI
45460006Kursus Persediaan Ijazah Kedoktoran Sesi 1/2016MANDATORI
46460013Bengkel Group Synergizers (Khas Untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
47460014Bengkel Train The Trainers Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN
48470001KURSUS TADBIR URUS DIRIKEPIMPINAN
49470003BENGKEL TADBIR URUS YANG BAIKPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
50470005LATIHAN UNTUK JURULATIH (TOT) BAGI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
51470007Kursus Dimensi Etika dan Moral Dalam Proses Penggubalan DasarDASAR AWAM
52470008KURSUS RISALAH UNTUK PENTADBIR MUSLIMIN SIRI 1 BIL. 1KEPIMPINAN
53470010Kursus Prinsip Dasar Kenegaraan dan Jati Diri KepimpinanPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
54470011BENGKEL PEMANTAPAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAMPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
55470012KURSUS TRANSFORMASI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ISLAM (ASAS)PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
56470014KURSUS PSIKOLOGI DAN MINDA BERETIKAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
57470015KURSUS PROFESIONALISME DIRI UNGGUL UNTUK KUMPULAN PELAKSANA BIL.1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
58480001Mobile Application Developer In The MakingICT (Pembangunan Sistem)
59480002Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Manager) 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
60480003MS SQL Server 2008: Implementing MS SQL Server 2008 DatabaseICT (Pengurusan Pangkalan Data)
61480004MS SQL Server 2008: Writing Queries Using MS SQL Server 2008 Transact SQLICT (Pengurusan Pangkalan Data)
62480005CCNA Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
63480009Project Management Professional ToolsICT (Pengurusan Projek ICT)
64480010MS SQL Server 2008: Maintaining a MS SQL Server 2008 DatabaseICT (Pengurusan Pangkalan Data)
65480011Pangkalan Data: Rekabentuk dan Pembangunan Bil 1/2015ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
66480015Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Analyst) 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
67480016Web Application with PHP dan MySql (Basic) Bil. 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
68480017Pengurusan Aset ICT : Pendekatan 1PPICT (Pengurusan Projek ICT)
69480019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP)ICT (Pelan Strategik ICT)
70480024Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)ICT (Pembangunan Sistem)
71480025Leveraging Social Media for Effective Leaders:Government Glitter On TwitterICT (Pembudayaan ICT )
72480026Kursus Enterprise Architecture (Fundamentals) Bil. 2/2015ICT (Pengurusan Maklumat)
73480027Cooperative and Value Sensitive ICT Project ManagementICT (Pengurusan Projek ICT)
74480028Pangkalan Data: Pentadbiran dan Pengurusan Bil 1/2015ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
75480030CCNA Routing and Switching: Routing dan Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
76480032JAVA Programming Language 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
77480033CCNA Routing and Switching: Scaling NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
78480034Certified Tester Foundation Level (CTFL) 2/2015ICT (Pembangunan Sistem)
79480035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
80480041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit DalamICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
81480042CCNA Routing and Switching: Connecting NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
82480043Microsoft Certified Trainer (MCT)ICT (Kompetensi)
83480045MS Sharepoint 2010, Aplication DevelopmentICT (Pembangunan Sistem)
84480046Web Application with PHP dan MySql (Advanced) Bil. 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
85480051BENGKEL JURUTEKNIK KOMPUTER : TREND PERKAKASAN SEMASAICT (Kompetensi)
86480052Kursus PC Essential 1ICT (Kompetensi)
87480053Training : Installing Windows 7 ClientICT (Pengurusan Pusat Data)
88480054Pembangunan Kandungan Multimedia KreatifICT (Pembudayaan ICT )
89480055Bengkel Multimedia Asas- Digital ImejICT (Pembudayaan ICT )
90480056Bengkel Multimedia Asas- Digital AnimasiICT (Pembudayaan ICT )
91480057Bengkel Multimedia Asas- Digital VideoICT (Pembudayaan ICT )
92480058Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : PelaksanaICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
93480061Developing ASP.NET MVC 4 Web ApplicationsICT (Pembangunan Sistem)
94480062Training : Configuring Windows 8.1ICT (Pengurusan Pusat Data)
95480066Windows Server 2012: Installing and ConfiguringICT (Pengurusan Rangkaian )
96480067Microsoft Exchange Server 2013 : Core Solutions of MsExchange Server 2013ICT (Pengurusan Rangkaian )
97480068Windows Server 2012: Designing and Implementing Server InfrastructureICT (Pengurusan Rangkaian )
98480074Open Data Approach FundamentalICT (Pengurusan Maklumat)
99480079Microsoft Technology Associate (MTA) : Module 40367A : Security Fundamentals dan MTA Exam 98-367 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
100480080Windows Server 2012: Administering Windows Server (Certification) with Exam 70-441ICT (Pengurusan Rangkaian )
101480081Microsoft Technology Associate (MTA) : Networking Fundamentals (Certification) with Exam 98-366ICT (Pengurusan Rangkaian )
102480082MCSA: Querying MS SQL Server 2012ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
103480083MCSA: Administering MS SQL Server 2012ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
104480084MCSA: Implementing a Data Warehouse with MS SQL Server 2012ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
105480088Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)