Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130081Advanced Leadership and Management Programme Series 59ICT (Kompetensi)
2430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 32, Bil. 1/2018KEPIMPINAN
3BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2018PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
4FLA0005Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) INTAN @ PutrajayaPENGURUSAN (Strategik)
5KAA0044Kursus Pembentukan Personaliti UnggulPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
6KAA0045Bengkel "Celik Diri Celik Duit"PENGURUSAN (Kewangan )
7KAA0046Kursus Asas Pertolongan Cemas dan CPRPENGURUSAN (Pengetahuan)
8KCA0005Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
9KCA0009Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
10KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
11KCA0017Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
12KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1ICT (Pelan Strategik ICT)
13KCA0027Pengurusan Projek ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
14KCA0030Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
15KCA0035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
16KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
17KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
18KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Maklumat)
19KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
20KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Maklumat)
21KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
22KCA0081Microsoft Technology Associate (MTA): Networking FundamentalsICT (Pengurusan Rangkaian )
23KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1ICT (Pengurusan Maklumat)
24KCA0094MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2014 (20464)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
25KCA0095Microsoft Windows 10: Installing and Configuring Windows 10ICT (Desktop Productivity)
26KCA0097Pembangunan Aplikasi Mobile : AppGenICT (Pembangunan Sistem)
27KCA0098Dashboard ReportingICT (Desktop Productivity)
28KCA0102Pengurusan Risiko ICT Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
29KCA0103Business Continuity Management (BCM) Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
30KCA0104IT ESSENTIALS PART 1: PC TROUBLESHOOTINGICT (Pengurusan Rangkaian )
31KCA0105IT ESSENTIALS PART 2: NETWORKING AND SMART DEVICESICT (Pengurusan Rangkaian )
32KCA0106IT ESSENTIALS PART 3: REFRESHER COURSE AND EXAMINATIONICT (Pengurusan Rangkaian )
33KCA0107Microsoft Office 2016: Tips and TricksICT (Desktop Productivity)
34KCA0108Maximizing PowerPivot Data AnalysisICT (Desktop Productivity)
35KCA0109MTA: Database Administration Fundamentals (40364)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
36KCA0110Internet Protocol Version 6 (IPv6)ICT (Pengurusan Rangkaian )
37KCA0111Microsoft Technology Associate (MTA): Cloud FundamentalICT (Pengurusan Pusat Data)
38KCA0112Administering Microsoft SQL Server 2014 DatabasesICT (Pengurusan Pangkalan Data)
39KCA0114Integrating MS Office Applications for Efficient ProductivityICT (Desktop Productivity)
40KCA0115Effective Data Mining and ChartingICT (Desktop Productivity)
41KCA0116Excel Power ToolsICT (Desktop Productivity)
42KCA0117Analyzing and Visualizing Data using ExcelICT (Desktop Productivity)
43KCA0118Web Application with PHP dan MySQL (Intermediate)ICT (Pembangunan Sistem)
44KEA0015Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
45KEA0016Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
46KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2018PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
47KEA0024Kursus Smart IntegritiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
48KEA0024 Kursus Smart IntegritiICT (Pelan Strategik ICT)
49KEA0028KURSUS PENGURUSAN TATATERTIB: PERANAN KETUA JABATAN/ PENYELIAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
50KEA0029Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam PENGURUSAN (Sumber Manusia)
51KEA0030Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam Bil.2/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
52KEA0031Junior Executive Leadership Assessment Programme Siri 7 Bil.1 Tahun 2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
53KEA0038Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 4/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
54KEA0039ETOS Perkhidmatan Awam Bil.1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
55KEA0040Kursus Wasatiyyah dalam Pengurusan Organisasi Bil. 1/2018KEPIMPINAN
56KEA0042Kursus Integriti dan Good Governance untuk Setiausaha Bahagian (Kewangan) KementerianPENGURUSAN (Kewangan )
57KEE10023PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 4_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAICT (Pelan Strategik ICT)
58KEE10033PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 4_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAMPENGURUSAN (Kewangan )
59KEE10053PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 1_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULEKEPIMPINAN
60KEE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 5_RUBY1_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESBAHASA
61KEE10073PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 3_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
62KEE10083PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 3_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULEEKONOMI
63KEE10093PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 5_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTURPENGURUSAN (Projek)
64KEE10103PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 3_MODUL PENGURUSAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIICT (Pengurusan Projek ICT)
65KEE10330PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 1_ MODUL NEGARAKUPENGURUSAN (Pengetahuan)
66KEE10350PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 2_ MODUL PENGURUSAN KREATIVITI DAN INOVASI PENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
67KFA 0010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
68KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti Siri 1/2018EKONOMI
69KFA0009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
70KFA0011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
71KFA0012Kursus Globalization and Economic IntegrationEKONOMI
72KFA0013Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)PENGURUSAN (Kewangan )
73KFA0014Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (Kewangan )
74KFA0017Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya dengan Perakaunan AkruanPENGURUSAN (Kewangan )
75KFA0018Kursus Perakaunan Akruan ke Arah Penyata Kewangan yang Berintegriti (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
76KFA0021Kursus Pengurusan Stor: Kearah Pembaziran SifarPENGURUSAN (Kewangan )
77KFA0025Kursus Memperkasa Pengurusan Perolehan Kerajaan Berasaskan Best Value For money PENGURUSAN (Kewangan )
78KFA0030Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Corporate Governance (CG)PERNIAGAAN
79KFA0031Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Internal Control (IC)PERNIAGAAN
80KFA0032Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Audit and Monitoring (AM)PERNIAGAAN
81KFA0033Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE)PERNIAGAAN
82KFB0004Kursus Pengurusan Keusahawanan Memahami Paradigma PerniagaanPERNIAGAAN
83KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan AsasPENGURUSAN (Kewangan )
84KFB001Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
85KFB002Kursus Asas Kewangan Korporat Yang Berkesan (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
86KLA 0021Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan StrategikPENGURUSAN (Strategik)
87KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 KEPIMPINAN
88KLA0033Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) No.1/2018PENGURUSAN (Strategik)
89KLA0034Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 KEPIMPINAN
90KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 12 Bil. 1 Tahun 2018KEPIMPINAN
91KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 13 Bil. 2 Tahun 2018KEPIMPINAN
92KLA0037Kursus Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP) Siri 7 Bil. 1 Tahun 2018KEPIMPINAN
93KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation Siri 1/2018DASAR AWAM
94KPA0011Pengurusan Risiko ProjekPENGURUSAN (Projek)
95KPA0014Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan Prestasi Siri 1/2018PENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
96KPA0017Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS) Siri 1/2018PENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
97KPA0020Kursus Masterclass in Public Policy Siri 3/2018DASAR AWAM
98KPB0009Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
99KPB0021AModul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
100KPB0021BModul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2018PENGURUSAN (Projek)
101KPB0021CModul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Khas bagi Pegawai Koridor Utara Malaysia: Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
102KPB0021DModul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
103KXA0001Bengkel Learning Needs AnalysisPEMBANGUNAN LATIHAN
104KXA0002Bengkel Train The TrainerPEMBANGUNAN LATIHAN
105KXA0004Bengkel Effective Training DesignPEMBANGUNAN LATIHAN
106KXA0006KURSUS PERSEDIAAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PHD) SIRI 1/2018 (A)MANDATORI
107KXB0014Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN
108PTR00001Web Development With Joomla - TESTICT (Pembangunan Sistem)