Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1 KFA0021Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
2 KFA0028Kursus Persediaan Bagi Program Sangkutan Pegawai-pegawai Kerajaan Di Syarikat-syarikat Negara Jerman (JPA-CDC)PENGURUSAN (Pengetahuan)
3130081Advanced Leadership and Management Programme Series 49ICT (Kompetensi)
4430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 21, Bil.1/2016KEPIMPINAN
5460014Bengkel Train The Trainers Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN
6480011Pangkalan data: Rekabentuk dan PembangunanICT (Pengurusan Pangkalan Data)
7480028Pangkalan Data: Pentadbiran dan PengurusanICT (Pengurusan Pangkalan Data)
8480054Pembangunan Kandungan Multimedia KreatifICT (Pembudayaan ICT )
9480055Bengkel Multimedia Asas- Digital ImejICT (Pembudayaan ICT )
10480056Bengkel Multimedia Asas- Digital AnimasiICT (Pembudayaan ICT )
11480057Bengkel Multimedia Asas- Digital VideoICT (Pembudayaan ICT )
12KAA0010KURSUS ASAS PENGENDALIAN MAKANANPENGURUSAN (Kualiti)
13KAA0020KURSUS TRANSFORMASI KETRAMPILAN INTAN 2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
14KAA0028Kursus Kenali Diri Bina IdentitiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
15KAA0029Kursus Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan HLP 2017PENGURUSAN (Kualiti)
16KAA0030Kursus Kecerdasan Emosi dan IntelektualPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
17KAA0031Kursus Keselamatan dan Perlindungan JabatanPENGURUSAN (Sumber Manusia)
18KAA0032Bengkel EZ-Kew PENGURUSAN (Kewangan )
19KAE0024KURSUS SMART INTEGRITI BIL. 1/2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
20KCA0001Mobile Application Developer In The MakingICT (Pembangunan Sistem)
21KCA0002Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Manager)ICT (Pembangunan Sistem)
22KCA0005Cisco Certified Network Associate (CCNA): Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
23KCA0009Project Management Professional Tools 1/2016ICT (Pengurusan Projek ICT)
24KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Kumpulan PelaksanaICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
25KCA0015Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Analyst)ICT (Pembangunan Sistem)
26KCA0016Web Application with PHP dan MySql (Basic) ICT (Pembangunan Sistem)
27KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP)ICT (Pelan Strategik ICT)
28KCA0024Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)ICT (Pembangunan Sistem)
29KCA0025Leveraging Social Media for Effective LeadersICT (Pembudayaan ICT )
30KCA0030Cisco Certified Network Associate (CCNA): Routing dan Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
31KCA0034Certified Tester Foundation Level (CTFL)ICT (Pembangunan Sistem)
32KCA0035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
33KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit DalamICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
34KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
35KCA0052Kursus PC Essential 1ICT (Desktop Productivity)
36KCA0063Technical Up-skilling and Re-skilling (Bengkel untuk Juruteknik Komputer)ICT (Kompetensi)
37KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Pangkalan Data)
38KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
39KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Pangkalan Data)
40KCA0077ICT Project ManagementICT (Pengurusan Projek ICT)
41KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security FundamentalsICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
42KCA0087Certified Project Management Professional ToolsICT (Pengurusan Projek ICT)
43KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1/2016ICT (Pengurusan Maklumat)
44KCA0094MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2012 (20464)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
45KCA0095Microsoft Windows 10: Installing and Configuring Windows 10ICT (Desktop Productivity)
46KCA0096Microsoft Windows Server 2012: Installing and Configuring Windows Server 2012ICT (Pengurusan Pusat Data)
47KCA0097PEMBANGUNAN APLIKASI MOBILE : APPGENICT (Pembangunan Sistem)
48KCA0098Program Latihan Pemantapan Pembangunan Web dan Portal (LPPWP) 2016 Siri 1 (Kriteria ProBE 2016)ICT (Pembangunan Sistem)
49KCA0099Introduction To Azure For DevelopersICT (Pembangunan Sistem)
50KCA0102ICT Risk ManagementICT (Pelan Strategik ICT)
51KCA0103Business Continuity Management (BCM)ICT (Pelan Strategik ICT)
52KEA0012KURSUS PEMANTAPAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM SIRI 1/2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
53KEA0013KURSUS TRANSFORMASI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ISLAM (ASAS)PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
54KEA0014KURSUS EMOTIONAL,SPIRITUAL INTELLIGENCE- ASAS BIL. 1PENGURUSAN (Sumber Manusia)
55KEA0015KURSUS PSIKOLOGI DAN MINDA BERETIKAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
56KEA0016Kursus Profesionalisme Diri Unggul PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
57KEA0017Kursus Penghayatan Peraturan Penjawat AwamPENGURUSAN (Sumber Manusia)
58KEA0018KURSUS PATRIOTISME DAN JATI DIRI BIL.2/2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
59KEA0020KURSUS PEMBINAAN MUNSYI MUDA BAHASAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
60KEA0021KURSUS PROGRAM PENGURUSAN PSIKOLOGI BAGI PENGURUS SUMBER MANUSIAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
61KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
62KEA0023KURSUS TOT FASILITATOR MUSLIM PROFESIONAL (UTK ILA dan ILS)PEMBANGUNAN LATIHAN
63KEA0025BENGKEL PEMANTAPAN MUNSYI MUDA BAHASA SIRI 1/2016BAHASA
64KEA0026MIDDLE MANAGEMENT LEADERSHIP ASSESSMENT PROGRAM (M-LEAP) SIRI 4/2016KEPIMPINAN
65KFA0003Kursus Corporate Directors Leadership and IntegrityKEPIMPINAN
66KFA0004Kursus Pengurusan PerniagaanPERNIAGAAN
67KFA0005Pengurusan Ekonomi Negara: Konsep dan AmalanEKONOMI
68KFA0009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
69KFA0010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
70KFA0011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
71KFA0018Kursus Perakaunan Akruan (Peringkat Asas)PENGURUSAN (Kewangan )
72KFA0024Kursus Pengurusan Aset Alih KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
73KFA0025KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAANPENGURUSAN (Kewangan )
74KFA0029ADVANCED ECONOMY PLANNING AND MANAGEMENT COURSE (TCTP PALESTINE)EKONOMI
75KFB0001Kursus Analisis Penyata Kewangan SyarikatPENGURUSAN (Kewangan )
76KFB0002Kursus Asas Kewangan KorporatPENGURUSAN (Kewangan )
77KFB0003Kursus Corporate Directors Leadership and IntegrityKEPIMPINAN
78KFB0004Kursus Pengurusan PerniagaanPERNIAGAAN
79KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Modul Lanjutan)PENGURUSAN (Kewangan )
80KLA 0021Kursus Mengaplikasikan Konsep Pemikiran Strategik dan Pengurusan Strategik Bil.1/2016PENGURUSAN (Strategik)
81KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 Bil.1/2016KEPIMPINAN
82KLA 0033Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Bil.2/2016PENGURUSAN (Strategik)
83KLA0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 Bil.1/2016KEPIMPINAN
84KLA0033Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Siri 1/2016PENGURUSAN (Strategik)
85KLA0036M-LEAP SIRI 1/2016KEPIMPINAN
86KPA0002Course on Effective Policy Making ProcessDASAR AWAM
87KPA0004Course on Risk Management for Public SectorDASAR AWAM
88KPA0005Course on Evaluating Policy ImpactDASAR AWAM
89KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation DASAR AWAM
90KPA0007Pengurusan Nilai Projek PENGURUSAN (Projek)
91KPA0008Kursus Pengenalpastian dan Perancangan ProjekPENGURUSAN (Projek)
92KPA0011Pengurusan Risiko ProjekPENGURUSAN (Projek)
93KPA0012Pengurusan Kontrak dan Pembiayaan Projek PENGURUSAN (Projek)
94KPA0014Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan PrestasiPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
95KPA0017Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS)KAJIAN KES
96KPA0018Kursus Penilaian Projek Berasaskan OutcomePENGURUSAN (Projek)
97KPA0019MTCP-TRANSFORMING THE PUBLIC SECTOR THROUGH THE NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGYPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
98KPB0009Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 2/2016PENGURUSAN (Projek)
99KRA0003Bengkel Penyuntingan Naskhah PEMBANGUNAN LATIHAN
100KXA0001Bengkel Analisis Keperluan PembelajaranPEMBANGUNAN LATIHAN
101KXA0002Bengkel Train The TrainersPEMBANGUNAN LATIHAN
102KXA0003Bengkel Measuring Training EvaluationPEMBANGUNAN LATIHAN
103KXA0004Bengkel Effective Training Design PEMBANGUNAN LATIHAN
104KXA0005Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Siri 3/2016ICT (Kompetensi)
105KXA0006Kursus Persediaan Ijazah Kedoktoran (Ph.D) Siri 2/2016ICT (Kompetensi)
106KXA0013Bengkel Group Synergizers (Khas Untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
107KXA0014Bengkel Train The Trainers Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN
108KXA0015Bengkel Flying Squad Kluster Pengajian Dasar Awam dan GovernanPEMBANGUNAN LATIHAN
109KXA0017Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) - International Course on Developing Learning and Development Professional as Transformational Leaders in the Public SectorPEMBANGUNAN LATIHAN