Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130081Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) Series 62, No. 3/2019ICT (Kompetensi)
2430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 37, Bil. 1/2019KEPIMPINAN
3BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
4FBA0012ELPA Familiarisation Workshop 2/2019BAHASA
5FEA0002Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 3/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
6FNA0008Human Resource Champions Siri 5 - Modul Pengurusan Perkhidmatan dan PrestasiPENGURUSAN (Sumber Manusia)
7FZA0012Asas Pelaburan SahamPENGURUSAN (Kewangan )
8FZA0022Kursus Pengurusan Keusahawanan - Memahami Paradigma Perniagaan EKONOMI
9FZA0023Kursus Pengurusan Kewangan Peribadi PENGURUSAN (Kewangan )
10FZA0026Kursus Global Online Workforce (GLOW)ICT (Pembudayaan ICT )
11KAA0050Kursus Gaya Personaliti : Keperluan atau Kehendak?PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
12KAA0051Wellness Breakthrough Camp : Jom Sihat INTAN 2019PENGURUSAN (Pengetahuan)
13KAA0052KURSUS PENULISAN DOKUMEN RASMIBAHASA
14KAA0053Kursus Familiarisasi EKSA INTAN Bukit KiaraPENGURUSAN (Kualiti)
15KAA0054BENGKEL PENULISAN DOKUMEN KIKPENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
16KAA0055Kursus Pembangunan Klasifikasi Fail INTANPENGURUSAN (Sumber Manusia)
17KCA0005Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
18KCA0009RBTCS: Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
19KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 1/2019ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
20KCA0017Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
21KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1ICT (Pelan Strategik ICT)
22KCA0027Pengurusan Projek ICT Siri 2ICT (Pengurusan Projek ICT)
23KCA0030Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
24KCA0035Pembangunan Laman Web : JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
25KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 1/2019ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
26KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
27KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Maklumat)
28KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
29KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Maklumat)
30KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 1/2019ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
31KCA0081RBTCS:Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
32KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1ICT (Pengurusan Maklumat)
33KCA0097Kursus Pembangunan Mobile App: AppGen ICT (Pembangunan Sistem)
34KCA0098RBTCS: Dashboard Reporting Siri 2/2019ICT (Desktop Productivity)
35KCA0102Pengurusan Risiko ICT Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
36KCA0103Business Continuity Management (BCM) Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
37KCA0104IT Essentials Siri 3ICT (Desktop Productivity)
38KCA0105IT Essentials Part 2: Networking, Smart Devices And Examination Series 1ICT (Desktop Productivity)
39KCA0108Maximizing PowerPivot Data AnalysisICT (Desktop Productivity)
40KCA0109Database Administration Fundamentals (40364)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
41KCA0110RBTCS: Internet Protocol Version 6 (IPv6) ICT (Pengurusan Rangkaian )
42KCA0111RBTCS (4IR) MTA - Cloud FundamentalsICT (Pengurusan Pusat Data)
43KCA0114Integrating MS Office Applications for Efficient ProductivityICT (Desktop Productivity)
44KCA0115RBTCS: Effective Data Mining and ChartingICT (Desktop Productivity)
45KCA0116Excel Power ToolsICT (Desktop Productivity)
46KCA0117Analyzing and Visualizing Data using Excel Siri 1/2019ICT (Desktop Productivity)
47KCA0118Web Application with PHP dan MySQL (Intermediate)ICT (Pembangunan Sistem)
48KCA0120RBTCS: Internet of Things (IoT) Using Arduino Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
49KCA0121RBTCS:Internet of Things (IoT) Using Raspberry PI Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
50KCA0123(4IR) Cloud Computing Adoption StrategyICT (Pengurusan Pusat Data)
51KCA0124RBTCS: Agile Essentials Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
52KCA0125Bengkel Juruaudit Dalam ISO ISMS 27001: 2013ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
53KCA0126Kursus ICT Security For ManagersICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
54KCA0127Kursus Pengenalan Analisis dan Rekabentuk Sistem (OOAD)ICT (Pembangunan Sistem)
55KCA0128Kursus User Requirement Specification (URS)ICT (Pembangunan Sistem)
56KCA0129RBTCS:Infographics Using PowerPointICT (Desktop Productivity)
57KCA0130Persembahan Slaid Efektif dan Berimpak TinggiICT (Pembudayaan ICT )
58KCA0132Kursus Agile Development Siri 1/2019ICT (Pembangunan Sistem)
59KCA0133Kursus Augmented Reality Technology With ARCoreICT (Pembangunan Sistem)
60KCA0134Pembangunan Aplikasi MobileICT (Pembangunan Sistem)
61KCA1025Machine Learning for Data ScienceICT (Pengurusan Maklumat)
62KCA126Coaching for ITIMS 4.0 Development Using LaravelICT (Pembangunan Sistem)
63KDA0005PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT IN MALAYSIA FOR NATIONAL INSTITUTE OF FINANCIAL MANAGEMENT (NIFM), INDIA (SERIES 2: 22-26 APRIL 2019) dan INSTITUTE OF PUBLIC FINANCE, BANGLADESH (22-23 APRIL 2019)PENGURUSAN (Kewangan )
64KEA0015Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
65KEA0021Kursus Program Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2019PENGURUSAN (Sumber Manusia)
66KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
67KEA0024KURSUS SMART INTEGRITIPENGURUSAN (Pengetahuan)
68KEA0030Kursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
69KEA0031Junior Executive Leadership Assessment Programme Siri 15 Bilangan 1 Tahun 2019PENGURUSAN (Sumber Manusia)
70KEA0038Kursus Negara Bangsa Bilangan 3/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
71KEA0039Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
72KEA0042Kursus Integriti dan Good Governance Untuk Pegawai Bahagian Kewangan Kementerian PENGURUSAN (Pengetahuan)
73KEA0043Kursus Penyediaan Teks dan Bacaan Doa Bil.1/2019PENGURUSAN (Pengetahuan)
74KEE10013PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENTDASAR AWAM
75KEE10023PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
76KEE10033PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 4_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAMPENGURUSAN (Kewangan )
77KEE10043PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_RESEARCH METHODOLOGY MODULEPENYELIDIKAN
78KEE10053PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 4_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULEKEPIMPINAN
79KEE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 2_MARS 1_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESBAHASA
80KEE10073PROGRAM DPA INTAN 2019 _GROUP 5_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
81KEE10083PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 4_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULEEKONOMI
82KEE10093PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 3_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTURPENGURUSAN (Projek)
83KEE10103PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 2_MODUL TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIICT (Pengurusan Projek ICT)
84KEE10330PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019 _GROUP 5_ MODUL NEGARA BANGSAPENGURUSAN (Pengetahuan)
85KEE10350PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_ MODUL PENGURUSAN KREATIVITI DAN INOVASI PENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
86KEE10360PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 1_MODUL PEMBANGUNAN PROFESIONAL PTDPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
87KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti EKONOMI
88KFA0009Kursus Pentadbiran Kewangan Ketua JabatanPENGURUSAN (Kewangan )
89KFA001Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 2)PENGURUSAN (Kewangan )
90KFA0012Kursus Globalization and Economic Integration in Digital EraEKONOMI
91KFA0013Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)PENGURUSAN (Kewangan )
92KFA0014Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (Kewangan )
93KFA0016Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) 2019EKONOMI
94KFA0017Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Siri 1PENGURUSAN (Kewangan )
95KFA0018Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
96KFA0021Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
97KFA0025Kursus PerolehanPENGURUSAN (Kewangan )
98KFA0030Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Corporate Governance Module (CG)PERNIAGAAN
99KFA0031Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Internal Control Module (IC)PERNIAGAAN
100KFA0032Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Audit and Monitoring Module (AM)PERNIAGAAN
101KFA0033Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE)PERNIAGAAN
102KFA0034Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) Siri 1/2019PERNIAGAAN
103KFA0035Kursus Pengurusan Aset Modul PenyeliaPENGURUSAN (Kewangan )
104KFA0036Kursus Penyediaan laporan Akhir dan Pegawai PenyiasatPENGURUSAN (Kewangan )
105KFA0037Produktiviti : Apa Yang Anda Perlu TahuEKONOMI
106KFA00384th Industrial RevolutionEKONOMI
107KFA0039Sustainable Development GoalsEKONOMI
108KFA0040Kursus Pelupusan dan Hapus KiraPENGURUSAN (Kewangan )
109KFB0004Kursus Pengurusan Perniagaan (Lanjutan) Siri 1/2019PERNIAGAAN
110KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Versi 2.0 (Perunding)PENGURUSAN (Kewangan )
111KLA 0021Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik 2019PENGURUSAN (Strategik)
112KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 2019KEPIMPINAN
113KLA 0040Kursus Change Management 2019KEPIMPINAN
114KLA0033Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) Siri 1/2019PENGURUSAN (Strategik)
115KLA0034Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 2019KEPIMPINAN
116KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 21, Bil.5/2019KEPIMPINAN
117KLA0037Kursus Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP) Siri 13, Bil. 2/2019KEPIMPINAN
118KLA0038Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Intermediate Level) 2019PENGURUSAN (Strategik)
119KLA0041Kursus Management Tools 2019KEPIMPINAN
120KLA0043Kursus Leadership PlusKEPIMPINAN
121KNA0027Enhancing Delivery Service: Effective Telephone BAHASA
122KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation 2019DASAR AWAM
123KPA0020Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2019DASAR AWAM
124KPA0026Masterclass on Civil Service CollaborationDASAR AWAM
125KPA0027Masterclass On Civil Service GovernanceDASAR AWAM
126KPA0028Kursus Tadbir Urus (Badan Beruniform)DASAR AWAM
127KPA0028AKursus Tadbir Urus (Awam)DASAR AWAM
128KPB0009Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
129KPB0021AModul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
130KPB0021BModul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2019PENGURUSAN (Projek)
131KPB0021CModul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
132KPB0021DModul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
133KRA0004Kursus Asas Metodologi Penyelidikan KuantitatifPENYELIDIKAN
134KRA0005Kursus Asas Metodologi Penyelidikan KualitatifPENYELIDIKAN
135KXA0001Learning Needs AnalysisPEMBANGUNAN LATIHAN
136KXA0002Bengkel Train The TrainerPEMBANGUNAN LATIHAN
137KXA0006Kursus Persediaan Ijazah Lanjutan PhD dan Sarjana secara Penyelidikan (C)PENYELIDIKAN
138KXA0013Bengkel Group Synergizers (Khas untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
139KXA0020KURSUS PENGKAEDAHAN PENYELIDIKAN DAN ANALISIS DATA SAINS PENGURUSANPENYELIDIKAN
140KXA0021Bengkel Strategic Organisational Development Analysis (SODA)PEMBANGUNAN LATIHAN
141KXA0022Trainer Masteries WorkshopPEMBANGUNAN LATIHAN
142KXB0014Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN