Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130081Advanced Leadership and Management Programme Series 59ICT (Kompetensi)
2430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 32, Bil. 1/2018KEPIMPINAN
3BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2018PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
4KAA0044Kursus Pembentukan Personaliti UnggulPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
5KAA0045Bengkel "Celik Diri Celik Duit"PENGURUSAN (Kewangan )
6KCA0005Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
7KCA0009Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
8KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
9KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1ICT (Pelan Strategik ICT)
10KCA0027Pengurusan Projek ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
11KCA0030Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
12KCA0035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
13KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
14KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
15KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Maklumat)
16KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
17KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Maklumat)
18KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
19KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1ICT (Pengurusan Maklumat)
20KCA0092Microsoft Office 2016: Tips and TricksICT (Desktop Productivity)
21KCA0094MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2014 (20464)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
22KCA0095Microsoft Windows 10: Installing and Configuring Windows 10ICT (Desktop Productivity)
23KCA0097Pembangunan Aplikasi Mobile : AppGen (UiTM)ICT (Pembangunan Sistem)
24KCA0100Maximizing PowerPivot Data AnalysisICT (Desktop Productivity)
25KCA0101Dashboard ReportingICT (Desktop Productivity)
26KCA0102MTA: Database Administration Fundamentals (40364)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
27KCA0102MTA: Database Administration Fundamentals (40364)ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
28KCA0103Business Continuity Management (BCM) Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
29KCA0104IT ESSENTIALS PART 1: PC TROUBLESHOOTINGICT (Pengurusan Rangkaian )
30KCA0105IT ESSENTIALS PART 2: NETWORKING AND SMART DEVICESICT (Pengurusan Rangkaian )
31KCA0106IT ESSENTIALS PART 3: REFRESH COURSE AND EXAMINATIONICT (Pengurusan Rangkaian )
32KCA0108Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
33KCA0109Microsoft Technology Associate (MTA): Cloud FundamentalICT (Pengurusan Pusat Data)
34KCA0110Internet Protocol Version 6 (IPv6)ICT (Pengurusan Rangkaian )
35KCA0111Integrating MS Office Applications for Efficient ProductivityICT (Desktop Productivity)
36KCA0112Effective Data Mining and ChartingICT (Desktop Productivity)
37KCA0113Analyzing and Visualizing Data using ExcelICT (Desktop Productivity)
38KCA0114Excel Power ToolsICT (Desktop Productivity)
39KEA00041Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Pertengahan Siri 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
40KEA0014Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Asas Siri 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
41KEA0015Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
42KEA0016Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
43KEA0021Kursus Program Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
44KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2018PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
45KEA0024Kursus Smart IntegritiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
46KEA0024 Kursus Smart IntegritiICT (Pelan Strategik ICT)
47KEA0028KURSUS PENGURUSAN TATATERTIB: PERANAN KETUA JABATAN/ PENYELIAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
48KEA0029Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam PENGURUSAN (Sumber Manusia)
49KEA0030Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam Bil.2/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
50KEA0031Junior Executive Leadership Assessment Programme Siri 7 Bil.1 Tahun 2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
51KEA0038Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 4/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
52KEA0039ETOS Perkhidmatan Awam Bil.1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
53KEA0040Kursus Wasatiyyah dalam Pengurusan Organisasi Bil. 1/2018KEPIMPINAN
54KEE10023PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 4_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAICT (Pelan Strategik ICT)
55KEE10033PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 4_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAMPENGURUSAN (Kewangan )
56KEE10053PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 4_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULEKEPIMPINAN
57KEE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 5_RUBY1_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESBAHASA
58KEE10073PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 1_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
59KEE10093PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 5_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTURPENGURUSAN (Projek)
60KEE10330PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 1_ MODUL NEGARAKUPENGURUSAN (Pengetahuan)
61KFA 0010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
62KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti Siri 1/2018EKONOMI
63KFA0009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
64KFA0011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
65KFA0012Kursus Globalization and Economic IntegrationEKONOMI
66KFA0013Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)PENGURUSAN (Kewangan )
67KFA0014Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (Kewangan )
68KFA0017Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya dengan Perakaunan AkruanPENGURUSAN (Kewangan )
69KFA0018Kursus Perakaunan Akruan ke Arah Penyata Kewangan yang Berintegriti (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
70KFA0021Kursus Pengurusan Stor: Kearah Pembaziran SifarPENGURUSAN (Kewangan )
71KFA0025Kursus Memperkasa Pengurusan Perolehan Kerajaan Berasaskan Best Value For money PENGURUSAN (Kewangan )
72KFA0030Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Corporate Governance (CG)PERNIAGAAN
73KFA0031Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Internal Control (IC)PERNIAGAAN
74KFA0032Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Audit and Monitoring (AM)PERNIAGAAN
75KFA0033Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE)PERNIAGAAN
76KFB0004Kursus Pengurusan Keusahawanan Memahami Paradigma PerniagaanPERNIAGAAN
77KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan AsasPENGURUSAN (Kewangan )
78KFB001Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
79KFB002Kursus Asas Kewangan Korporat Yang Berkesan (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
80KLA 0021Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan StrategikPENGURUSAN (Strategik)
81KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 KEPIMPINAN
82KLA0033Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) No.1/2018PENGURUSAN (Strategik)
83KLA0034Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 KEPIMPINAN
84KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 12 Tahun 2018KEPIMPINAN
85KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 13 Tahun 2018KEPIMPINAN
86KLA0037Kursus Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP) Siri 7 Tahun 2018KEPIMPINAN
87KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation Siri 1/2018DASAR AWAM
88KPA0011Pengurusan Risiko ProjekPENGURUSAN (Projek)
89KPA0014Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan Prestasi Siri 1/2018PENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
90KPA0017Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS) Siri 1/2018PENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
91KPA0020Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2018DASAR AWAM
92KPB0009Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
93KPB0021AModul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
94KPB0021BModul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2018PENGURUSAN (Projek)
95KPB0021CModul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Khas bagi Pegawai Koridor Utara Malaysia: Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
96KPB0021DModul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
97KXA0001Bengkel Learning Needs AnalysisPEMBANGUNAN LATIHAN
98KXA0002Bengkel Train The TrainerPEMBANGUNAN LATIHAN
99KXA0004Bengkel Effective Training DesignPEMBANGUNAN LATIHAN
100KXB0014Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN