Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1 KFA0021Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
2 KFA0028Kursus Persediaan Bagi Program Sangkutan Pegawai-pegawai Kerajaan Di Syarikat-syarikat Negara Jerman (JPA-CDC)PENGURUSAN (Pengetahuan)
3130081Advanced Leadership and Management Programme Series 49ICT (Kompetensi)
4430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 21, Bil.1/2016KEPIMPINAN
5460014Bengkel Train The Trainers Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN
6480011Pangkalan data: Rekabentuk dan PembangunanICT (Pengurusan Pangkalan Data)
7480028Pangkalan Data: Pentadbiran dan PengurusanICT (Pengurusan Pangkalan Data)
8480054Pembangunan Kandungan Multimedia KreatifICT (Pembudayaan ICT )
9480055Bengkel Multimedia Asas- Digital ImejICT (Pembudayaan ICT )
10480056Bengkel Multimedia Asas- Digital AnimasiICT (Pembudayaan ICT )
11480057Bengkel Multimedia Asas- Digital VideoICT (Pembudayaan ICT )
12KAA0010KURSUS ASAS PENGENDALIAN MAKANANPENGURUSAN (Kualiti)
13KAA0020KURSUS TRANSFORMASI KETRAMPILAN INTAN 2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
14KAA0028Kursus Kenali Diri Bina IdentitiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
15KAA0029Kursus Penyediaan Kertas Cadangan Penyelidikan HLP 2017PENGURUSAN (Kualiti)
16KAA0030Kursus Kecerdasan Emosi dan IntelektualPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
17KAA0031Kursus Keselamatan dan Perlindungan JabatanPENGURUSAN (Sumber Manusia)
18KAA0032Bengkel EZ-Kew PENGURUSAN (Kewangan )
19KAA0033Kursus Kemahiran InterpersonalPENGURUSAN (Pengetahuan)
20KAA0034Kursus Memperkasa Wanita BerkerjayaPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
21KAA0035Program INTAN Team Integration 2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
22KAE0024KURSUS SMART INTEGRITI BIL. 1/2017PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
23KCA0001Mobile Application Developer In The MakingICT (Pembangunan Sistem)
24KCA0002Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Manager)ICT (Pembangunan Sistem)
25KCA0005Cisco Certified Network Associate (CCNA): Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
26KCA0009Project Management Professional Tools 1/2016ICT (Pengurusan Projek ICT)
27KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Kumpulan PelaksanaICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
28KCA0015Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Analyst)ICT (Pembangunan Sistem)
29KCA0016Web Application with PHP dan MySql (Basic) ICT (Pembangunan Sistem)
30KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP)ICT (Pelan Strategik ICT)
31KCA0024Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)ICT (Pembangunan Sistem)
32KCA0025Leveraging Social Media for Effective LeadersICT (Pembudayaan ICT )
33KCA0034Certified Tester Foundation Level (CTFL)ICT (Pembangunan Sistem)
34KCA0035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
35KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit DalamICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
36KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
37KCA0063Technical Up-skilling and Re-skilling (Bengkel untuk Juruteknik Komputer)ICT (Kompetensi)
38KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Pangkalan Data)
39KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
40KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Pangkalan Data)
41KCA0077ICT Project ManagementICT (Pengurusan Projek ICT)
42KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security FundamentalsICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
43KCA0087Certified Project Management Professional ToolsICT (Pengurusan Projek ICT)
44KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1/2016ICT (Pengurusan Maklumat)
45KCA0094MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2012 (20464)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
46KCA0095Microsoft Windows 10: Installing and Configuring Windows 10ICT (Desktop Productivity)
47KCA0096Microsoft Windows Server 2012: Installing and Configuring Windows Server 2012ICT (Pengurusan Pusat Data)
48KCA0097PEMBANGUNAN APLIKASI MOBILE : APPGENICT (Pembangunan Sistem)
49KCA0098Program Latihan Pemantapan Pembangunan Web dan Portal (LPPWP) 2016 Siri 1 (Kriteria ProBE 2016)ICT (Pembangunan Sistem)
50KCA0099Introduction To Azure For DevelopersICT (Pembangunan Sistem)
51KCA0100Maximizing PowerPivot Data Analysis ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
52KCA0101Dashboard ReportingICT (Pengurusan Pangkalan Data)
53KCA0102ICT Risk ManagementICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
54KCA0103Business Continuity Management (BCM)ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
55KEA0012KURSUS PEMANTAPAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
56KEA0012KURSUS PEMANTAPAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAM PENGURUSAN (Sumber Manusia)
57KEA0013KURSUS TRANSFORMASI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ISLAM (ASAS)PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
58KEA0014KURSUS EMOTIONAL,SPIRITUAL INTELLIGENCE- ASAS BIL. 1PENGURUSAN (Sumber Manusia)
59KEA0015KURSUS PSIKOLOGI DAN MINDA BERETIKAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
60KEA0016Kursus Profesionalisme Diri Unggul PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
61KEA0017Kursus Penghayatan Peraturan Penjawat Awam Bil.1/2017PENGURUSAN (Sumber Manusia)
62KEA0018KURSUS PATRIOTISME DAN JATI DIRI BIL.2/2016PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
63KEA0020KURSUS PEMBINAAN MUNSYI MUDA BAHASAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
64KEA0021KURSUS PROGRAM PENGURUSAN PSIKOLOGI BAGI PENGURUS SUMBER MANUSIAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
65KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
66KEA0023KURSUS TOT FASILITATOR MUSLIM PROFESIONAL (UTK ILA dan ILS)PEMBANGUNAN LATIHAN
67KEA0025BENGKEL PEMANTAPAN MUNSYI MUDA BAHASA SIRI 1/2016BAHASA
68KEA0026MIDDLE MANAGEMENT LEADERSHIP ASSESSMENT PROGRAM (M-LEAP) SIRI 4/2016ICT (Pelan Strategik ICT)
69KEA0026MIDDLE MANAGEMENT LEADERSHIP ASSESSMENT PROGRAM (M-LEAP) SIRI 4/2016ICT (Kompetensi)
70KEA0026MIDDLE MANAGEMENT LEADERSHIP ASSESSMENT PROGRAM (M-LEAP) SIRI 4/2016KEPIMPINAN
71KEA0028KURSUS PEMANTAPAN PENGURUSAN TATATERTIB PENJAWAT AWAM PENGURUSAN (Sumber Manusia)
72KFA0003Kursus Corporate Directors Leadership and IntegrityKEPIMPINAN
73KFA0004Kursus Pengurusan PerniagaanPERNIAGAAN
74KFA0005Pengurusan Ekonomi Negara: Konsep dan AmalanEKONOMI
75KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan RealitiEKONOMI
76KFA0009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
77KFA0010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
78KFA0011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
79KFA0018Kursus Perakaunan Akruan (Peringkat Asas)PENGURUSAN (Kewangan )
80KFA0024Kursus Pengurusan Aset Alih KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
81KFA0025KURSUS PENGURUSAN PEROLEHAN KERAJAANPENGURUSAN (Kewangan )
82KFA0027Kursus Globalization and Economic IntegrationEKONOMI
83KFA0029ADVANCED ECONOMY PLANNING AND MANAGEMENT COURSE (TCTP PALESTINE)EKONOMI
84KFB0001Kursus Analisis Penyata Kewangan SyarikatPENGURUSAN (Kewangan )
85KFB0002Kursus Asas Kewangan KorporatPENGURUSAN (Kewangan )
86KFB0003Kursus Corporate Directors Leadership and IntegrityKEPIMPINAN
87KFB0004Kursus Pengurusan PerniagaanPERNIAGAAN
88KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Modul Lanjutan)PENGURUSAN (Kewangan )
89KLA 0021Kursus Mengaplikasikan Konsep Pemikiran Strategik dan Pengurusan Strategik Bil.1/2016PENGURUSAN (Strategik)
90KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 Bil.1/2016KEPIMPINAN
91KLA 0033Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Bil.2/2016PENGURUSAN (Strategik)
92KLA0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 Bil.1/2016KEPIMPINAN
93KLA0032Bengkel Blue Ocean Leadership Dalam Perkhidmatan AwamPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
94KLA0033Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Siri 1/2016PENGURUSAN (Strategik)
95KLA0036M-LEAP SIRI 1/2016KEPIMPINAN
96KLE10013PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 3_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENT MODULEDASAR AWAM
97KLE10023PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 1_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIA DAN INTEGRITIPENGURUSAN (Sumber Manusia)
98KLE10033PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 6_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAMPENGURUSAN (Kewangan )
99KLE10043PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 1_RESEARCH METHODOLOGY MODULEPENYELIDIKAN
100KLE10053PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 6_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULEKEPIMPINAN
101KLE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 5_LILAC 2_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESBAHASA
102KLE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 5_LILAC 2_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESICT (Pelan Strategik ICT)
103KLE10073PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 5_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
104KLE10083PROGRAM DPA INTAN 2016 (G1) MODUL EKONOMIEKONOMI
105KLE10093PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 4_MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTRUKTURPENGURUSAN (Projek)
106KLE10103PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_GROUP 5_MODUL PENGURUSAN INOVASI DAN TEKNOLOGI MAKLUMATPENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
107KLE10170PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_ORIENTASI PENGURUSAN PEJABATPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
108KLE10170PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_ORIENTASI PENGURUSAN PEJABATICT (Kompetensi)
109KLE10170PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2016_ORIENTASI PENGURUSAN PEJABATPENGURUSAN (Pengetahuan)
110KPA0002Course on Effective Policy Making ProcessDASAR AWAM
111KPA0004Course on Risk Management for Public SectorDASAR AWAM
112KPA0005Course on Evaluating Policy ImpactDASAR AWAM
113KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation DASAR AWAM
114KPA0007Pengurusan Nilai Projek PENGURUSAN (Projek)
115KPA0008Kursus Pengenalpastian dan Perancangan ProjekPENGURUSAN (Projek)
116KPA0011Pengurusan Risiko ProjekPENGURUSAN (Projek)
117KPA0012Pengurusan Kontrak dan Pembiayaan Projek PENGURUSAN (Projek)
118KPA0014Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan PrestasiPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
119KPA0017Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS)KAJIAN KES
120KPA0018Kursus Penilaian Projek Berasaskan OutcomePENGURUSAN (Projek)
121KPA0019MTCP-TRANSFORMING THE PUBLIC SECTOR THROUGH THE NATIONAL BLUE OCEAN STRATEGYPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
122KPB0009Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 2/2016PENGURUSAN (Projek)
123KRA0003Bengkel Penyuntingan Naskhah PEMBANGUNAN LATIHAN
124KXA0001Bengkel Analisis Keperluan PembelajaranPEMBANGUNAN LATIHAN
125KXA0002Bengkel Train The TrainersPEMBANGUNAN LATIHAN
126KXA0003Bengkel Training EvaluationPEMBANGUNAN LATIHAN
127KXA0004Bengkel Effective Training Design PEMBANGUNAN LATIHAN
128KXA0005Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Siri 3/2016ICT (Kompetensi)
129KXA0006Kursus Persediaan Ijazah Kedoktoran (Ph.D) Siri 2/2016ICT (Kompetensi)
130KXA0013Bengkel Group Synergizers (Khas Untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
131KXA0014Bengkel Train The Trainers Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN
132KXA0015Bengkel Flying Squad Kluster Pengajian Dasar Awam dan GovernanPEMBANGUNAN LATIHAN
133KXA0017Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) - International Course on Developing Learning and Development Professional as Transformational Leaders in the Public SectorPEMBANGUNAN LATIHAN