Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130080Advanced Leadership and Management Programme Series 46KEPIMPINAN
2140013KURSUS EMOTIONAL,SPIRITUAL INTELLIGENCE (ASAS)PENGURUSAN (Sumber Manusia)
3380001Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan PrestasiPENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
4400016Kursus Pemantapan IntegritiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
5400017Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
6400018KURSUS KOMUNIKASI BERKESANKOMUNIKASI
7400019KURSUS PEMAKANAN DAN GAYA HIDUP SIHAT INTAN 2015PENGURUSAN (Pengetahuan)
8400020KURSUS TRANSFORMASI KETRAMPILAN INTANPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
9400021BENGKEL PEMANTAPAN VOKAL DAN PERSEMBAHANKOMUNIKASI
10400022KURSUS IBADAH DAN BUDAYA KERJA CEMERLANGPENGURUSAN (Pengetahuan)
11410001Course on Basic Principle of Policy ProcessDASAR AWAM
12410002Course on Enhancing Impact on Policy Making Through Evindence BasedDASAR AWAM
13410004Course on Risk Management For Public SectorDASAR AWAM
14410005Course on Evaluating Policy ImpactDASAR AWAM
15410006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation DASAR AWAM
16410007Pengurusan Nilai Projek PENGURUSAN (Projek)
17410008Pengenalpastian dan Perancangan Projek - LFA dan LFMPENGURUSAN (Projek)
18410009Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2015PENGURUSAN (Projek)
19410011Pengurusan Risiko ProjekPENGURUSAN (Projek)
20410012Pengurusan Kontrak dan Pembiayaan Projek Siri 1/2015PENGURUSAN (Projek)
21410015Penjadualan dan Pemantauan ProjekPENGURUSAN (Projek)
22410016An International Course on Public Adminstration and Development ManagementPENGURUSAN (Projek)
23420001Kursus Analisis Penyata Kewangan SyarikatPENGURUSAN (Kewangan )
24420002Kursus Asas Kewangan KorporatPENGURUSAN (Kewangan )
25420003Kursus Corporate Directors Leadership and IntegrityKEPIMPINAN
26420004Kursus Pengurusan PerniagaanPERNIAGAAN
27420005Kursus Pengurusan Ekonomi NegaraEKONOMI
28420007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan (Modul Asas) Siri 2/2015PENGURUSAN (Kewangan )
29420009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
30420010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
31420011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
32420014Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
33420016MTCP CAPAM Master Class in Economic and Management CourseEKONOMI
34420018Kursus Perakaunan Akruan (Peringkat Asas)PENGURUSAN (Kewangan )
35420019Kursus Perakaunan Akruan (Pertengahan)PENGURUSAN (Kewangan )
36420020Kursus Persediaan Penempatan Pegawai Kanan Kerajaan Di Syarikat Swasta British (JPA-BMCC) 2015PENGURUSAN (Sumber Manusia)
37420024Kursus Pengurusan Aset Alih KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
38430005Strategic Management Course 2014 for ASEAN Conference on Civil Service MattersPENGURUSAN (Strategik)
39430006Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 Bil.2/2015KEPIMPINAN
40430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 17, Bil.3/2015KEPIMPINAN
41430010Program DPA INTAN 2015 (Sidang C)PEMBANGUNAN LATIHAN
42430016Kursus Mengaplikasikan Konsep Pengurusan Strategik dan Perancangan SenarioPENGURUSAN (Strategik)
43430017Bengkel Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Siri 4PENGURUSAN (Strategik)
44430018Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 Bil.4/2015KEPIMPINAN
45450001BENGKEL PENYUNTINGAN PENULISAN (PEMBACAAN PRUF)KAJIAN KES
46460001Bengkel Analisis Keperluan PembelajaranPEMBANGUNAN LATIHAN
47460002Bengkel Train The Trainers PEMBANGUNAN LATIHAN
48460003Bengkel Measuring Training OutcomesPEMBANGUNAN LATIHAN
49460004Bengkel Effective Training Design PEMBANGUNAN LATIHAN
50460005Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Sesi 1/2015MANDATORI
51460006Kursus Persediaan Ijazah Kedoktoran Sesi 1/2016MANDATORI
52460013Bengkel Group Synergizers (Khas Untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
53460014Bengkel Train The Trainers Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN
54470001KURSUS TADBIR URUS DIRIKEPIMPINAN
55470003BENGKEL TADBIR URUS YANG BAIKPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
56470005LATIHAN UNTUK JURULATIH (TOT) BAGI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
57470007Kursus Dimensi Etika dan Moral Dalam Proses Penggubalan DasarDASAR AWAM
58470008KURSUS RISALAH UNTUK PENTADBIR MUSLIMIN SIRI 1 BIL. 1KEPIMPINAN
59470010Kursus Prinsip Dasar Kenegaraan dan Jati Diri KepimpinanPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
60470011BENGKEL PEMANTAPAN INTEGRITI PERKHIDMATAN AWAMPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
61470012KURSUS TRANSFORMASI PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN ISLAM (ASAS)PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
62470014KURSUS PSIKOLOGI DAN MINDA BERETIKAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
63470015KURSUS PROFESIONALISME DIRI UNGGUL UNTUK KUMPULAN PELAKSANA BIL.1/2015PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
64480001Mobile Application Developer In The MakingICT (Pembangunan Sistem)
65480002Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Manager) 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
66480003MS SQL Server 2008: Implementing MS SQL Server 2008 DatabaseICT (Pengurusan Pangkalan Data)
67480004MS SQL Server 2008: Writing Queries Using MS SQL Server 2008 Transact SQLICT (Pengurusan Pangkalan Data)
68480005CCNA Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
69480009Project Management Professional ToolsICT (Pengurusan Projek ICT)
70480010MS SQL Server 2008: Maintaining a MS SQL Server 2008 DatabaseICT (Pengurusan Pangkalan Data)
71480011Pangkalan Data: Rekabentuk dan Pembangunan Bil 1/2015ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
72480015Certified Tester Advanced Level (CTAL - Test Analyst) 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
73480016Web Application with PHP dan MySql (Basic) Bil. 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
74480017Pengurusan Aset ICT : Pendekatan 1PPICT (Pengurusan Projek ICT)
75480019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP)ICT (Pelan Strategik ICT)
76480024Certified Professional for Requirements Engineering (CPRE)ICT (Pembangunan Sistem)
77480025Leveraging Social Media for Effective Leaders:Government Glitter On TwitterICT (Pembudayaan ICT )
78480026Kursus Enterprise Architecture (Fundamentals) Bil. 2/2015ICT (Pengurusan Maklumat)
79480027Cooperative and Value Sensitive ICT Project ManagementICT (Pengurusan Projek ICT)
80480028Pangkalan Data: Pentadbiran dan Pengurusan Bil 1/2015ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
81480030CCNA Routing and Switching: Routing dan Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
82480031Kursus IT Architecture with UMLICT (Pembangunan Sistem)
83480032JAVA Programming Language 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
84480033CCNA Routing and Switching: Scaling NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
85480034Certified Tester Foundation Level (CTFL) 2/2015ICT (Pembangunan Sistem)
86480035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
87480041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit DalamICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
88480042CCNA Routing and Switching: Connecting NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
89480043Microsoft Certified Trainer (MCT)ICT (Kompetensi)
90480045MS Sharepoint 2010, Aplication DevelopmentICT (Pembangunan Sistem)
91480046Web Application with PHP dan MySql (Advanced) Bil. 1/2015ICT (Pembangunan Sistem)
92480051BENGKEL JURUTEKNIK KOMPUTER : TREND PERKAKASAN SEMASAICT (Kompetensi)
93480052Kursus PC Essential 1ICT (Kompetensi)
94480053Training : Installing Windows 7 ClientICT (Pengurusan Pusat Data)
95480054Pembangunan Kandungan Multimedia KreatifICT (Pembudayaan ICT )
96480055Bengkel Multimedia Asas- Digital ImejICT (Pembudayaan ICT )
97480056Bengkel Multimedia Asas- Digital AnimasiICT (Pembudayaan ICT )
98480057Bengkel Multimedia Asas- Digital VideoICT (Pembudayaan ICT )
99480058Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : PelaksanaICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
100480061Developing ASP.NET MVC 4 Web ApplicationsICT (Pembangunan Sistem)
101480062Training : Configuring Windows 8.1ICT (Pengurusan Pusat Data)
102480066Windows Server 2012: Installing and ConfiguringICT (Pengurusan Rangkaian )
103480067Microsoft Exchange Server 2013 : Core Solutions of MsExchange Server 2013ICT (Pengurusan Rangkaian )
104480068Windows Server 2012: Designing and Implementing Server InfrastructureICT (Pengurusan Rangkaian )
105480074Open Data Approach FundamentalICT (Pengurusan Maklumat)
106480079Microsoft Technology Associate (MTA) : Module 40367A : Security Fundamentals dan MTA Exam 98-367 ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
107480080Windows Server 2012: Administering Windows Server (Certification) with Exam 70-411ICT (Pengurusan Rangkaian )
108480081Microsoft Technology Associate (MTA) : Networking Fundamentals (Certification) with Exam 98-366ICT (Pengurusan Rangkaian )
109480082MCSA: Querying MS SQL Server 2012ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
110480083MCSA: Administering MS SQL Server 2012ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
111480084MCSA: Implementing a Data Warehouse with MS SQL Server 2012ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
112480088Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)