Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130081Advanced Leadership and Management Programme (ALMP) Series 62, No. 3/2019ICT (Kompetensi)
2430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 37, Bil. 1/2019KEPIMPINAN
3BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
4FBA0012ELPA Familiarisation Workshop 2/2019BAHASA
5FEA0002Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 3/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
6FNA0008Human Resource Champions Siri 5 - Modul Pengurusan Perkhidmatan dan PrestasiPENGURUSAN (Sumber Manusia)
7FZA0022Pengurusan Keusahawanan - Memahami Paradigma Perniagaan EKONOMI
8FZA0023Pengurusan Kewangan Peribadi PENGURUSAN (Kewangan )
9KAA0050Kursus Gaya Personaliti : Keperluan atau Kehendak?PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
10KAA0051Wellness Breakthrough Camp : Jom Sihat INTAN 2019PENGURUSAN (Pengetahuan)
11KCA0005Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
12KCA0009RBTCS: Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
13KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 1/2019ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
14KCA0017Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
15KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1ICT (Pelan Strategik ICT)
16KCA0027Pengurusan Projek ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
17KCA0030Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
18KCA0035Pembangunan Laman Web : JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
19KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 1/2019ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
20KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
21KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Maklumat)
22KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
23KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Maklumat)
24KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 1/2019ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
25KCA0081RBTCS:Microsoft Technology Associate (MTA): Networking Fundamentals Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
26KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1ICT (Pengurusan Maklumat)
27KCA0097Pembangunan Mobile App: AppGenICT (Pembangunan Sistem)
28KCA0098Dashboard Reporting Siri 2/2019ICT (Desktop Productivity)
29KCA0102Pengurusan Risiko ICT Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
30KCA0103Business Continuity Management (BCM) Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
31KCA0104IT Essentials Siri 3ICT (Desktop Productivity)
32KCA0105IT Essentials Part 2: Networking, Smart Devices And Examination Series 1ICT (Desktop Productivity)
33KCA0108Maximizing PowerPivot Data AnalysisICT (Desktop Productivity)
34KCA0110RBTCS: Internet Protocol Version 6 (IPv6) ICT (Pengurusan Rangkaian )
35KCA0111RBTCS (4IR) MTA - Cloud FundamentalsICT (Pengurusan Pusat Data)
36KCA0114Integrating MS Office Applications for Efficient ProductivityICT (Desktop Productivity)
37KCA0115Effective Data Mining and ChartingICT (Desktop Productivity)
38KCA0116Excel Power ToolsICT (Desktop Productivity)
39KCA0117Analyzing and Visualizing Data using Excel Siri 1/2019ICT (Desktop Productivity)
40KCA0120RBTCS: Internet of Things (IoT) Using Arduino Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
41KCA0121RBTCS:Internet of Things (IoT) Using Raspberry PI Siri 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
42KCA0123(4IR) Cloud Computing Adoption StrategyICT (Pengurusan Pusat Data)
43KCA0124RBTCS: Agile Essentials Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
44KCA0125Bengkel Juruaudit Dalam ISO ISMS 27001: 2013ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
45KCA0126Kursus ICT Security For ManagersICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
46KCA0127Kursus Pengenalan Analisis dan Rekabentuk Sistem (OOAD)ICT (Pembangunan Sistem)
47KCA1025Machine Learning for Data ScienceICT (Pengurusan Maklumat)
48KCA126Coaching for ITIMS 4.0 Development Using LaravelICT (Pembangunan Sistem)
49KEA0015Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
50KEA0021Kursus Program Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2019PENGURUSAN (Sumber Manusia)
51KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
52KEA0024KURSUS SMART INTEGRITIPENGURUSAN (Pengetahuan)
53KEA0030KKursus Etika Kerja Perkhidmatan Awam: Peranan Penyelia PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
54KEA0031Junior Executive Leadership Assessment Programme Siri 15 Bilangan 1 Tahun 2019PENGURUSAN (Sumber Manusia)
55KEA0038Kursus Negara Bangsa Bilangan 3/2019PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
56KEA0039Kursus Etika Kerja: Gamifikasi PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
57KEA0042Kursus Integriti dan Good Governance Untuk Pegawai Bahagian Kewangan Kementerian PENGURUSAN (Pengetahuan)
58KEA0043Kursus Penyediaan Teks dan Bacaan Doa Bil.1/2019PENGURUSAN (Pengetahuan)
59KEE10013PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENTDASAR AWAM
60KEE10023PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 2_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
61KEE10043PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 4_RESEARCH METHODOLOGY MODULEPENYELIDIKAN
62KEE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2019_GROUP 5_VENUS 1_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESBAHASA
63KEE10073PROGRAM DPA INTAN 2019 _GROUP 5_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
64KEE10083PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 4_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULEEKONOMI
65KEE10360PROGRAM DPA INTAN 2019_GROUP 1_MODUL PEMBANGUNAN PROFESIONAL PTDPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
66KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti EKONOMI
67KFA0009Kursus Pentadbiran Kewangan Ketua JabatanPENGURUSAN (Kewangan )
68KFA0012Free Trade and Economic IntegrationEKONOMI
69KFA0013Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)PENGURUSAN (Kewangan )
70KFA0014Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (Kewangan )
71KFA0017Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan Siri 1PENGURUSAN (Kewangan )
72KFA0018Kursus Asas Perakaunan Akruan (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
73KFA0021Kursus Pengurusan Stor KerajaanPENGURUSAN (Kewangan )
74KFA0025Kursus PerolehanPENGURUSAN (Kewangan )
75KFA0030Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Corporate Governance Module (CG)PERNIAGAAN
76KFA0031Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Internal Control Module (IC)PERNIAGAAN
77KFA0032Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Audit and Monitoring Module (AM)PERNIAGAAN
78KFA0033Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE)PERNIAGAAN
79KFA0034Kursus Pengurusan Perniagaan (Asas) Siri 1/2019PERNIAGAAN
80KFA0035Kursus Pelupusan dan Hapus KiraPENGURUSAN (Kewangan )
81KFA0036Kursus Penyediaan laporan Akhir dan Pegawai PenyiasatPENGURUSAN (Kewangan )
82KFA0037Produktiviti : Apa Yang Anda Perlu TahuEKONOMI
83KFA00384th Industrial RevolutionEKONOMI
84KFA0039Sustainable Development GoalsEKONOMI
85KFB0004Kursus Pengurusan Perniagaan (Lanjutan) Siri 1/2019PERNIAGAAN
86KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan Versi 2.0 (Perunding)PENGURUSAN (Kewangan )
87KFB001Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 2)PENGURUSAN (Kewangan )
88KLA 0021Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan Strategik 2019PENGURUSAN (Strategik)
89KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 2019KEPIMPINAN
90KLA 0040Kursus Change Management 2019KEPIMPINAN
91KLA0033Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) Siri 1/2019PENGURUSAN (Strategik)
92KLA0034Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 2019KEPIMPINAN
93KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 21, Bil.5/2019KEPIMPINAN
94KLA0037Kursus Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP) Siri 13, Bil.2/2019KEPIMPINAN
95KLA0038Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Intermediate Level) 2019PENGURUSAN (Strategik)
96KNA0027Enhancing Delivery Service: Effective Telephone BAHASA
97KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation 2019DASAR AWAM
98KPA0020Kursus Masterclass in Public Policy Siri 1/2019DASAR AWAM
99KPA0027Masterclass On Civil Service GovernanceDASAR AWAM
100KPB0009Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
101KPB0021AModul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
102KPB0021BModul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2019PENGURUSAN (Projek)
103KPB0021CModul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 2/2019PENGURUSAN (Projek)
104KPB0021DModul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2019PENGURUSAN (Projek)
105KPB0026Masterclass on Civil Service CollaborationDASAR AWAM
106KPB0028Kursus Tadbir Urus (Badan Beruniform)DASAR AWAM
107KPB0028AKursus Tadbir Urus (Awam)DASAR AWAM
108KRA0004Kursus Asas Metodologi Penyelidikan KuantitatifPENYELIDIKAN
109KRA005Kursus Asas Metodologi Penyelidikan KualitatifPENYELIDIKAN
110KXA0001Bengkel Learning Needs AnalysisPEMBANGUNAN LATIHAN
111KXA0002Bengkel Train The TrainerPEMBANGUNAN LATIHAN
112KXA0006Kursus Persediaan Ijazah Lanjutan PhD dan Sarjana secara Penyelidikan (C)PENYELIDIKAN
113KXA0013Bengkel Group Synergizers (Khas untuk Jurulatih)PEMBANGUNAN LATIHAN
114KXA0021Bengkel Strategic Organisational Development Analysis (SODA)PEMBANGUNAN LATIHAN
115KXA0022Trainer Masteries WorkshopPEMBANGUNAN LATIHAN
116KXB0014Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN