Senarai kursus yang ditawarkan di Kampus (Untuk permohonan Kursus Bahasa, sila pilih Kampus INTENGAH)


Carian
* Klik pada kod kursus untuk mengetahui lebih lanjut
No.
Kod Kursus
Nama
Bidang
1130081Advanced Leadership and Management Programme Series 59ICT (Kompetensi)
2420016MTCP CAPAM Master Class in Economic and Management CourseEKONOMI
3430008Advanced Leadership Development and Assessment Programme (A-LEAP) Siri 32, Bil. 1/2018KEPIMPINAN
4ABD12333TESTICT (Pelan Strategik ICT)
5BZA0006Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 1 Siri 1/2018PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
6FBA0010KURSUS KOMUNIKASI BAHASA MANDARINBAHASA
7FBA0012ELPA FAMILIARISATION WORKSHOPBAHASA
8FCA0015Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
9FEA0002Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
10FLA0001Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 15 Tahun 2018KEPIMPINAN
11FLA0005Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) INTAN @ Putrajaya 2018PENGURUSAN (Strategik)
12KAA0044Kursus Pembentukan Personaliti UnggulPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
13KAA0045Bengkel "Celik Diri Celik Duit"PENGURUSAN (Kewangan )
14KAA0046Kursus Asas Pertolongan Cemas dan CPRPENGURUSAN (Pengetahuan)
15KCA0005Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Introduction to NetworksICT (Pengurusan Rangkaian )
16KCA0009Project Management Professional Tools (MS Project 2016) Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
17KCA0014Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Pelaksana Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
18KCA0017Pengurusan Perolehan dan Kontrak ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
19KCA0019Kursus Metodologi Pembangunan Pelan Strategik ICT (ISP) Siri 1ICT (Pelan Strategik ICT)
20KCA0027Pengurusan Projek ICT Siri 1ICT (Pengurusan Projek ICT)
21KCA0030Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching: Routing and Switching EssentialsICT (Pengurusan Rangkaian )
22KCA0035Web Development With JoomlaICT (Pembangunan Sistem)
23KCA0041Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) : ISO/IEC 27001:2013 : Audit Dalam Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
24KCA0048Pengurusan Kemudahan ICT dan Infrastruktur (Pengurusan Pusat Data: Pengoperasian)ICT (Pengurusan Pusat Data)
25KCA0069Data Science For Big Data AnalyticsICT (Pengurusan Maklumat)
26KCA0071Programming in HTML5 With JavaScript and CSS3ICT (Pembangunan Sistem)
27KCA0073Data Science FundamentalsICT (Pengurusan Maklumat)
28KCA0079Microsoft Technology Associate (MTA) : Security Fundamentals Siri 1ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
29KCA0081Microsoft Technology Associate (MTA): Networking FundamentalsICT (Pengurusan Rangkaian )
30KCA0090Fundamentals of Enterprise Architecture Siri 1ICT (Pengurusan Maklumat)
31KCA0094MCSA: Developing MS SQL Server Databases with MS SQL Server 2014 (20464)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
32KCA0095Microsoft Windows 10: Installing and Configuring Windows 10ICT (Desktop Productivity)
33KCA0097Pembangunan Aplikasi Mobile : AppGenICT (Pembangunan Sistem)
34KCA0098Dashboard ReportingICT (Desktop Productivity)
35KCA0102Pengurusan Risiko ICT Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
36KCA0103Business Continuity Management (BCM) Siri 2ICT (Pengurusan Keselamatan ICT)
37KCA0104IT ESSENTIALS PART 1: PC TROUBLESHOOTING SIRI 2ICT (Pengurusan Rangkaian )
38KCA0105IT ESSENTIALS PART 2: NETWORKING AND SMART DEVICES SIRI 1ICT (Pengurusan Rangkaian )
39KCA0106IT ESSENTIALS PART 3: REFRESHER COURSE AND EXAMINATIONICT (Pengurusan Rangkaian )
40KCA0107Microsoft Office 2016: Tips and TricksICT (Desktop Productivity)
41KCA0108Maximizing PowerPivot Data AnalysisICT (Desktop Productivity)
42KCA0109MTA: Database Administration Fundamentals (40364)ICT (Pengurusan Pangkalan Data)
43KCA0110Internet Protocol Version 6 (IPv6)ICT (Pengurusan Rangkaian )
44KCA0111Microsoft Technology Associate (MTA): Cloud FundamentalICT (Pengurusan Pusat Data)
45KCA0112Administering Microsoft SQL Server 2014 DatabasesICT (Pengurusan Pangkalan Data)
46KCA0114Integrating MS Office Applications for Efficient ProductivityICT (Desktop Productivity)
47KCA0115Effective Data Mining and ChartingICT (Desktop Productivity)
48KCA0116Excel Power ToolsICT (Desktop Productivity)
49KCA0117Analyzing and Visualizing Data using ExcelICT (Desktop Productivity)
50KCA0118Web Application with PHP dan MySQL (Intermediate)ICT (Pembangunan Sistem)
51KEA00041Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Pertengahan Siri 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
52KEA0014Kursus Emotional,Spiritual Intelligence - Asas Siri 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
53KEA0015Kursus Psikologi Dan Minda Beretika Siri 1/2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
54KEA0016Kursus Profesionalisme Diri Unggul Bil. 1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
55KEA0021Kursus Pengurusan Psikologi Bagi Pengurus Sumber Manusia Siri 1/2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
56KEA0022Kursus Kaunseling Dalam Perkhidmatan Awam Tahap 2 Siri 1/2018PENGURUSAN (Krisis dan Konflik)
57KEA0024Kursus Smart IntegritiPEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
58KEA0024 Kursus Smart IntegritiICT (Pelan Strategik ICT)
59KEA0028KURSUS PENGURUSAN TATATERTIB: PERANAN KETUA JABATAN/ PENYELIAPENGURUSAN (Sumber Manusia)
60KEA0029Kursus Pemantapan Pengurusan Tatatertib Penjawat Awam PENGURUSAN (Sumber Manusia)
61KEA0030Pemantapan Integriti Perkhidmatan Awam Bil.2/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
62KEA0031Junior Executive Leadership Assessment Programme Siri 7 Bil.1 Tahun 2018PENGURUSAN (Sumber Manusia)
63KEA0038Kursus Negaraku: Tanah Tumpah Darahku Siri 4/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
64KEA0039ETOS Perkhidmatan Awam Bil.1/2018PEMBANGUNAN DIRI DAN SAHSIAH
65KEA0040Kursus Wasatiyyah dalam Pengurusan Organisasi Bil. 1/2018KEPIMPINAN
66KEA0042Kursus Integriti dan Good Governance untuk Setiausaha Bahagian (Kewangan) KementerianPENGURUSAN (Kewangan )
67KEE10013PROGRAM DPA INTAN BIL.1 2018_GOVERNMENT ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY MANAGEMENTDASAR AWAM
68KEE10023PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 4_MODUL PENGURUSAN SUMBER MANUSIAICT (Pelan Strategik ICT)
69KEE10033PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 4_MODUL PENGURUSAN KEWANGAN AWAMPENGURUSAN (Kewangan )
70KEE10053PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 1_LEADERSHIP AND STRATEGIC MANAGEMENT MODULEKEPIMPINAN
71KEE10063PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 5_RUBY1_ENGLISH PROFICIENCY FOR PUBLIC SECTOR EXECUTIVESBAHASA
72KEE10073PROGRAM DPA INTAN 2017 _GROUP 3_INTERNATIONAL RELATIONS AND SECURITY MODULEPENGURUSAN (Pengetahuan)
73KEE10083PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 3_PUBLIC ECONOMIC MANAGEMENT MODULEEKONOMI
74KEE10093PROGRAM DPA INTAN BIL.1 2018 _MODUL PENGURUSAN SOSIAL DAN INFRASTUKTURPENGURUSAN (Projek)
75KEE10103PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017_GROUP 3_MODUL PENGURUSAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASIICT (Pengurusan Projek ICT)
76KEE10330PROGRAM DPA INTAN TAHUN 2017 _GROUP 1_ MODUL NEGARAKUPENGURUSAN (Pengetahuan)
77KEE10350PROGRAM DPA INTAN 2017_GROUP 2_ MODUL PENGURUSAN KREATIVITI DAN INOVASI PENGURUSAN (Inovasi dan Kreativiti )
78KFA 0010Kursus Pengurusan Kewangan PeribadiPENGURUSAN (Kewangan )
79KFA0006Senario Ekonomi: Persepsi dan Realiti Siri 1/2018EKONOMI
80KFA0009Kursus Pengurusan Kewangan Berasaskan PrestasiPENGURUSAN (Kewangan )
81KFA0011Kursus Bajet Berasaskan Outcome (OBB)PENGURUSAN (Kewangan )
82KFA0012Kursus Globalization and Economic IntegrationEKONOMI
83KFA0013Kursus Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA)PENGURUSAN (Kewangan )
84KFA0014Kursus Sistem Pengurusan Stor (SPS)PENGURUSAN (Kewangan )
85KFA0017Kursus Pengurusan Aset Alih Kerajaan: Risiko dan Kaitannya dengan Perakaunan AkruanPENGURUSAN (Kewangan )
86KFA0018Kursus Perakaunan Akruan ke Arah Penyata Kewangan yang Berintegriti (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
87KFA0021Kursus Pengurusan Stor: Kearah Pembaziran SifarPENGURUSAN (Kewangan )
88KFA0025Kursus Pengurusan Perolehan Kerajaan PENGURUSAN (Kewangan )
89KFA0030Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Corporate Governance (CG)PERNIAGAAN
90KFA0031Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Internal Control (IC)PERNIAGAAN
91KFA0032Kursus Corporate Directors Leadership and Integrity (CDLI) - Modul Audit and Monitoring (AM)PERNIAGAAN
92KFA0033Kursus Corporate Governance and Board Effectiveness (CGBE)PERNIAGAAN
93KFB0004Kursus Pengurusan Keusahawanan Memahami Paradigma PerniagaanPERNIAGAAN
94KFB0007Kursus Sijil Pentauliahan Perolehan Kerajaan AsasPENGURUSAN (Kewangan )
95KFB001Kursus Analisa Penyata Kewangan Syarikat (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
96KFB002Kursus Asas Kewangan Korporat Yang Berkesan (Siri 1)PENGURUSAN (Kewangan )
97KLA 0021Kursus Pemikiran, Perancangan dan Pengurusan StrategikPENGURUSAN (Strategik)
98KLA 0023Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 1.0 KEPIMPINAN
99KLA0033Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Elementary Level) 2018PENGURUSAN (Strategik)
100KLA0034Kursus Kepimpinan Transformatif dan Pengurusan Organisasi 2.0 KEPIMPINAN
101KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 12 Bil. 1 Tahun 2018KEPIMPINAN
102KLA0036Kursus Middle Management Leadership Assessment Programme (M-LEAP) Siri 13 Bil. 2 Tahun 2018KEPIMPINAN
103KLA0037Kursus Executive Leadership Assessment Programme (E-LEAP) Siri 7 Bil. 1 Tahun 2018KEPIMPINAN
104KLA0038Futures Thinking and Scenario Planning (FTSP) Workshop (Intermediate Level) 2018PENGURUSAN (Strategik)
105KNA0024ENHANCING SERVICE DELIVERY SERVICE: ENGLISH FOR CUSTOMER SERVICEBAHASA
106KPA0006Course on Utilizing Regulatory Impact Analysis (RIA) for Better Regulation Siri 1/2018DASAR AWAM
107KPA0014Kursus Strategi Lautan Biru Kebangsaan (NBOS) : Teori dan Formulasi ke arah Lonjakan Prestasi Siri 1/2018PENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
108KPA0017Kursus Masterclass on National Blue Ocean Strategy (NBOS) Siri 1/2018PENGURUSAN (Blue Ocean Strategy)
109KPA0020Kursus Masterclass in Public Policy Siri 3/2018DASAR AWAM
110KPB0009Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB) Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
111KPB0021AModul 1 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Formulasi Dan Pembentukan Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
112KPB0021BModul 2 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Perancangan Projek Siri 2/2018PENGURUSAN (Projek)
113KPB0021CModul 3 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Pelaksanaan Dan Pemantauan Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
114KPB0021DModul 4 Kursus Pensijilan Pengurusan Projek Awam Bersepadu (3PAB): Modul Penilaian Projek Dan Govenan Dalam Projek Siri 1/2018PENGURUSAN (Projek)
115KXA0001Bengkel Learning Needs AnalysisPEMBANGUNAN LATIHAN
116KXA0002Bengkel Train The TrainerPEMBANGUNAN LATIHAN
117KXA0004Bengkel Effective Training DesignPEMBANGUNAN LATIHAN
118KXA0006KURSUS PERSEDIAAN IJAZAH DOKTOR FALSAFAH (PHD) SIRI 1/2018 (A)MANDATORI
119KXB0014Bengkel Train The Trainer Untuk Pegawai INTANPEMBANGUNAN LATIHAN